2 sonuçtan 1 - 2 arası gösteriliyor
Salı, 11 Aralık 2012 10:20

Modernleşme kapitalistleşme ve burjuvalaşma sürecinde devlet örgütlenmesinin üretim ilişkileriyle beraber kültürel toplumsal yaşama dönük ortaya koyduğu bir dönüşümün yansımadır.

Salı, 18 Aralık 2012 10:41
Yazarımız Murat Akgöz, 14 Aralık'ta vizyona giren, Emin Alper'in ilk filmi olmasına karşın bol ödül alan filmi "Tepenin Ardı"nı yazdı.

Ötekileşme kavramı, özellikle son on yıldır ülkemizde akademik bir tartışma olmaktan çıkıp popüler kültür alanın gözde bir unsuru oldu. Liberal bulaşıklığın bir hayli pespayeleştirerek tartıştığı kavram, sosyalist solda ise ortodoks Marksist katır inadının “sınıf indirgemeciliği” duvarına çarpıp durdu.