592 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Çarşamba, 22 Aralık 2010 15:38
Aşkın Süzük

AKP hükümetinin bir bakanından haftasonunda skandal sözler işittik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Tes-İş Sendikası Genel Kurulu'nda “Sendikalarımızla da beraber iç mekanizma olarak verimliliği artırmamız lazım.

Cuma, 24 Aralık 2010 09:30
Yurdakul Er

Bu zokayla yaşamaya çalışacaklar. Öyle görünüyor. Ama yaşayamazlar. Bu şartlarda, Türkiye, bitmiştir. Dönüştürülme işlemi belki sona ermemiştir, tamam, ama ülkenin artık eski haliyle sahnede durmasının mümkün olmadığı genel kabul görmektedir. İkinci Cumhuriyet sırtımızda. Yıkılacak olan İkinci Cumhuriyet’tir ve demek ki öyle Üçüncü Cumhuriyet falan kurulmayacaktır.

Pazar, 12 Aralık 2010 10:00
Korkut Boratav

2010’un sonuna yaklaşırken ekonomi üzerinde bir durum muhasebesinin zamanı geldi. Bu işi 2008-2009 krizinin arifesine göz atarak başlatalım krizin seyrini hatırlayalım ve pembe gözlüklerin yaygınlaştığı günümüzle ilgili bazı saptamalarla “durum muhasebesi”ne son verelim.

***

Salı, 28 Aralık 2010 09:30
Fatih Yaşlı

Bugün AKP ve CHP nezdinde temsil edilen düzen siyasetindeki kutuplaşmanın kökenlerinin yirminci yüzyılın ilk yıllarına dayandığı biliniyor.

Çarşamba, 29 Aralık 2010 10:14
Aydemir Güler

Türkiye'de olan, en özet haliyle Birinci Cumhuriyetin yıkılmasıdır.

Perşembe, 30 Aralık 2010 11:30
Kemal Okuyan

Tekelci medyadan söz ediyoruz. Sermayenin bütün aygıtlarına karşı mücadele vereceksiniz, belki de onun en etkili uzuvlarından biri ile olan mesainizi "ilişki" diye adlandıracaksınız!

Bunun bir karşılığı yok. Türkiye solu basınla mücadeleye daha fazla kafa yormak durumunda.

Cuma, 31 Aralık 2010 09:02
Yurdakul Er

Böyle giderse, önümüzdeki yıl büyük bir kırılmaya sahne olur. Fakat, Türkiye’nin iç sınırları da artık "makbul medyanın" manşetlerine girmiş bulunduğuna göre, böyle bir öngörü, öngörü bile sayılmaz. "Medya" dedik...

Türkiye solunun medyası ne olacak?

Bu soruyu daha yüksek sesle sormanın zamanıdır.

Salı, 21 Aralık 2010 09:30
Fatih Yaşlı

Türkiye’nin son sekiz yılda yaşadığı dönüşüm, bu dönüşüme bizzat kendisi de şahitlik eden, bu dönüşüm sürecinin içinden bizzat kendisi de geçen ve dönüşümün yarattığı sonuçlardan doğrudan etkilenen sosyal bilimciler (bu yazı bağlamında marksist sosyal bilimciler) açısından eşsiz bir hazine niteliği taşıyor.

Cuma, 17 Aralık 2010 12:32
Kemal Okuyan

"AKP meselesi değil, sistem meselesi" AKP'ye yol açmak, bu partinin iktidarını sağlamlaştırmasına izin vermek için "sol"dan bulunmuş formüldü. Artık nasıl bir sistem algısı yerleştiyse, AKP'nin onu zayıflatacağını, sola alan açacağını düşünüyorlardı.

Çarşamba, 01 Aralık 2010 09:27
Selim Yalçıner

Günlerdir geldi geliyor açıklandı açıklanıyor denen, son derece başarılı bir PR çalışmasıyla dünya kamuoyunun beklentisi adım adım yükseltilerek ilgisi sağlanan WikiLeaks belgelerinin bir bölümü sonunda yayımlandı. 'Diplomasinin 11 Eylül'ü' deniyor sızma belgelerin yarattığı etkiye. Doğru, bence de 'Diplomasinin 11 Eylül'üyle karşı karşıyayız.

Perşembe, 30 Aralık 2010 09:30
Ergin Yıldızoğlu

Kendilerini sosyalist hatta devrimci olarak niteleyen kimi tipleri de içeren bir grup “entelektüel”, AKP hükümeti kurulduğundan bu yana, AKP’ye muhalefet eden hemen tüm sosyalist hareketi, düzenin kendilerin sunduğu televizyon ve medya olanaklarından sonuna kadar yararlanarak “ulusalcı” olmakla suçluyor[1].

Salı, 28 Aralık 2010 16:00
Yiğit Günay

DÜNYA SOLA DÖNÜYOR - KÜBA ve LATİN AMERİKA yazıları

Pazar, 26 Aralık 2010 09:30
Korkut Boratav

Türkiye’nin krizi Ekim 2008’de başladı on iki ay sürdü biz de Ekim 2008-Eylül 2009’u kapsayan zaman dilimini kriz dönemi olarak tanımlıyoruz. Bu dönemin on iki ay öncesine kriz öncesi diyelim. Eylül 2009’u izleyen on iki ay da (yani Ekim 2009-Eylül 2010) kriz sonrası olsun.

Cuma, 24 Aralık 2010 09:30
Mustafa Kemal Erdemol

Orada yer alan iddialardan yola çıkarak politika belirlemek ya da belgelerde adı geçen şahsiyetlere karşı kullanacak malzeme bulmak elbette doğru değildir, bu kesin. Ama bu, şu WikiLeaks’deki belgelerin diplomasinin ‘gerçek’ dilinin ne olduğunu ortaya koyduğunu söylemememize engel değil.

Çarşamba, 15 Aralık 2010 10:30
Aydemir Güler

Şu “İslamcılar eskiden solcuların yaptığı gibi örgütleniyorlar, bizim yapmamız gerekeni yapıyorlar” efsanesi, sanırım, 1990'larda yükselmişti. Efsane derken, Türkiye toplumunda ve siyasetinde 1970'lerin solunda unutulan halk örgütlenmesinin bu kez tarikat tabanlı bir versiyonunun yükseldiğini görmezden gelmeyi savunmuyorum.

Pages