71 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Cuma, 25 Nisan 2008 13:45
Rıfat Okçabol

Osmanlının Maarif Nezareti, Cumhuriyet döneminde önce Maarif Vekâleti, sonra Eğitim Bakanlığı, Hasan Ali Yücel'in bakanlığı (1938-1966) zamanında da Milli Eğitim Bakanlığı adını almıştır. Milli sıfatını taşıyan ilk bakan Yücel, son bakan ise Hüseyin Çelik'tir. Bu iki bakanın yaptıklarının karşılaştırılması, bir bakıma son 60 yıldaki dönüşümü yansıtmaktadır. 

Pazartesi, 01 Aralık 2008 09:59
İlker Belek

Kim ne derse desin, dini simgelerle giyinmek, gündelik yaşamı dini kurallar ve simgelerle düzenlemek, hukuku dini referans alarak yeniden yazmak, hem laisizmin hem de sekülarizmin tehdit altında olduğunu gösterir. Dinci gericilik denilen şey sosyal anlamda tam da bu ortamı ifade eder.

Perşembe, 11 Aralık 2008 10:37
Özgür Şen

Türkiye solunda döneklik üzerine aslında az konuşuyoruz. Döneklere karşı yeterince ideolojik şiddet uygulayamıyoruz. Bu elbette Türkiye'deki solun verili gücüyle de yakından ilişkili. Daha güçlü bir solun varlığında döneklik bu kadar meşrulaşamazdı.

Çarşamba, 10 Aralık 2008 10:30
Gamze Erbil

ABD'de yoksul çocuk oranı yüzde 17,4, bunun rakamsal karşılığı 13 milyon yoksul çocuk. Ülke genelinde şiddetli derecede yoksul olanların üçte biri, 17 yaşın altındakilerden oluşuyor. Çocuklar toplam nüfusun yüzde 26'sını, ancak yoksulların yüzde 39'unu oluşturuyor.

Perşembe, 04 Aralık 2008 09:56
Özgür Şen

Hayatta her şeyin göründüğü gibi olduğunu kabul etmek zordur. Çünkü bu hayat sözcüğün tam anlamıyla küçük bir azınlığı dışarıda bıraktığınızda hepimiz için zorluklarla dolu ve üstelik sıkıcıdır. O küçük azınlık ise tüm dünya nimetlerini kendi emirlerine koşarken kendi kendilerine dert icat etmekle meşguldür.

Pazar, 28 Aralık 2008 13:00
Galip Munzam
D&UumlNYA SOLA D&OumlN&UumlYOR - ABD yazıları

Pazartesi, 29 Aralık 2008 10:00
İlker Belek

Sevgili Kardeşim merhaba.

Yazdıkların i&ccedilin teşekk&uumlr ederim. Zaman acayip bir hızla akıyor. Bazen ne değiştirebildik diye d&uumlş&uumln&uumlyorum. Ama elde sizin gibi insanların kaldığı &ccedilok a&ccedilık, bu da, tek başına bile, b&uumly&uumlk bir kazan&ccedil, gurur.&nbsp

Pazartesi, 15 Aralık 2008 08:25
İlker Belek

Krizin yarattığı hengameyi netliğe kavuşturmak bakımından, eski kuramsal katkıları şimdilerde özel olarak dikkate almakta yarar var. Düzenleme Okulu bunlardan birisi.

Çarşamba, 31 Aralık 2008 10:00
Ernesto Gomez Abascal
Çarşamba, 24 Aralık 2008 10:41
Aydemir Güler

Solda CHP&rsquociliği tek bir halkaya bağlayanlar var. Bunlara g&oumlre T&uumlrkiye solu, ge&ccedilmişten bug&uumlne Kemalizmden kopamamıştır. Bu bağ karşımıza ikide bir CHP karşısında titrek kalmak bi&ccediliminde &ccedilıkmaktadır.

Pazar, 14 Aralık 2008 10:23
Burak Gürbüz

1948 yılında, ikinci dünya savaşı sonrası Birleşmiş Milletler öncülüğünde yazılan beyannamenin maddelerine yeniden göz atmamızın nedeni, İHEB'in 60'ncı yıldönümü olması. Göstermelik hak ve özgürlüklerin yazılı biçimi olan beyanname aslında bir çeşit temenniler manzumesi.

Cuma, 12 Aralık 2008 10:00
Yurdakul Er

İlginç şeyler oluyor. Birdenbire, hiç beklemediğimiz bir anda, fırtınalar kopabiliyor. Yunanistan sadece bir örnek. Yayılması halinde, ki kriz biraz da bu işe yarayacaktır, AB'nin çok ağır sarsıntılar geçireceğini söylemek için "kâhin" olmaya gerek yok.

Merkezde değil, kenarlarda patlak veriyor isyan.

Zayıf halkalar.

Çarşamba, 26 Kasım 2008 10:00
Aydemir Güler

Krizi tanımlamak için önce mali dendi giderek ekonomik sıfatı kullanılır oldu. Bu ölçekteki krizlerin, öncesinde egemen olan aynı ideolojik yapılar tarafından yönetilmesi, içinden geçilmesi ve çıkılması mümkün değildir. Böyle bir beklenti akıl almaz bir aymazlık olur. Sermaye düzeninin bu krizden önceki düşünce, politika ve araçlarla yoluna devam etmesi mümkün değildir.

Salı, 11 Kasım 2008 10:40
Kıvılcım Çağla

DÜNYA SOLA DÖNÜYOR - RUSYA ve ESKİ SOVYET CUMHURİYETLERİ yazıları

Pazar, 30 Kasım 2008 09:50
Galip Munzam

Pek çok kişi memleketin ABD'den nasıl göründüğünü soruyor. Beklenen yanıt aslında belli: Yazık size, gelişmemiş bir üçüncü dünya ülkesinde yaşıyorsunuz.

ABD'nin kendi içine dönük olarak dünyaya yaymış olduğu imajın hiç de gerçeği yansıtmadığını bu köşenin iki kez konusu yapmıştık Amerikan rüyası başlığı ile.

Pages