100 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Pazartesi, 10 Nisan 2017 01:00
İzzettin Önder

Referanduma bir hafta kala en güçlü kale İstanbul’da Yenikapı mitingi bitişinde rastlantısal olarak Yenikapı metro istasyonundan geçme gafletinde bulundum ve dağılan miting cemaatine yakından tanık oldum. Bir arkadaşım bir kentte diyanet işleri sorumlusunun cami sorumlularının cami cemaatiyle mitinglere (tabii ki, evet yanlı) katılmalarını emir buyurduğunu(!) söylemişti.

Pazartesi, 03 Nisan 2017 01:00
İzzettin Önder

Sosyologlar için Türkiye inanılmaz zengin bir laboratuvardır. Cumhuriyet’in ilk yıllarından başlayarak günümüze dek hemen her geçiş ya da kademe atlayış dönemleri araştırmacılara çok zengin sosyal çalkantı tabloları sunmaktadır.

Pazartesi, 24 Nisan 2017 01:00
İzzettin Önder

Anayasa referandumu ülke halkının tam anlamı ile bölündüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Demokrasi açısından güç dengesinin sağlıklı işleyişe yol açabileceği düşünülebilir. Zira burjuva demokrasisinin sermaye ve emek kesiminin oluşturdukları karşılıklı güç dengesinin sonucu olduğu bilinmektedir.

Pazartesi, 20 Mart 2017 01:00
İzzettin Önder

İfade özgürlüğü; özgürlüğün en üst derecesi olarak, fikrini açıkça beyan etme ortamının varlığını simgeler. Aksi durum; bir fikrin açıkça beyanından korkulması ve beyandan imtina edilmesi belli ya da belirsiz siyasi risk varlığını gösterir. İfade özgürlüğünün baskılanması ise, siyasi erkin yönetime hâkim olmadığının görüntüsüdür.

Pazartesi, 13 Mart 2017 01:00
İzzettin Önder

Yazının varacağı son cümleyi en başa koyarak, arayı doldurmaya çalışacağım. OHAL koşulu altında yapılacak referandum, çağdaş gelişmeler ve özgür birey hakkı kavramları açısından açıklanması olanaksız şekilde ulus ile bireyi karşı karşıya getirmektedir.

Pazartesi, 13 Şubat 2017 01:00
İzzettin Önder

İçinden geçtiğimiz hazin günlerin “geçiş” i mi, yoksa “bitiş” i mi ifade ediyor, doğrusu meçhul. Bugünlerde sıkça kullanılan ifade ile, freni patlamış bir ağır vasıtanın yokuş aşağı hızla inmesine benzer bir politik ortamda kestiremediğimiz konu şu ki, acaba iniş bitti de çıkışa geçeme zamanı geldi mi, yoksa hâlâ iniş devam ediyor mu?

Pazartesi, 02 Ocak 2017 01:15
İzzettin Önder

Keşke enerji üretimi yetersiz olsa idi de ülke bundan ötürü karanlıkta kalıyor olsa idi, hatta tam karanlığa gömülse idi. Ne hazindir ki, bu karanlık giderek yükselen güvenlik sorununun işaret ettiği ufukta beliren zoraki siyasal karanlıktır.  

Pazartesi, 09 Ocak 2017 01:15
İzzettin Önder

Her alanda olduğu gibi siyaset bilimi alanında da ortaya koyulan kurallar ve sistemler yıllar boyu yaşanmışlıklardan, hatta acı deneyimlerden süzülerek oluşmuş formatlardır.

Pazartesi, 19 Aralık 2016 01:15
İzzettin Önder

Lütfen, her terör olayından sonra, bizi kıskananların önümüze set çektiği gibi çocukların dahi güleceği saçmalıklara sığınmayalım. İktisat öğretimime başlarken, yani bundan yaklaşık yarım asır öncesinde, Türkiye, İtalya ya da Malezya falan gibi benzer ülkelerle karşılaştırılıyordu. Şimdiki duruma baktığımızda, biz buradayız, görüyoruz ki onlar bir yerlere gelmiş.

Pazartesi, 12 Aralık 2016 01:15
İzzettin Önder

Terör hiçbir şekilde tasvip edilemez. Siyasi kanalların tıkanıklığının sonucu olarak görülse dahi, terör tasvip edilemez.

Salı, 06 Aralık 2016 17:30
İzzettin Önder

Bir dokunun yeniden inşası, öncelikle eskisinin tümü ile yıkılmasını gerektirir. AKP iktidarı da, küreselleşme politikalarında kimden emir almışsa(!), bu mantıkla hareket ederek, toplumun yeniden şekillendirilmesi amacıyla, toplumun hemen tüm kurumlarını çökerttikten sonra, iktidarı süresince içten içe işleyerek kültür ve sanat dokusunu temelinden yıkmaya yeltenmektedir.

Pazartesi, 07 Kasım 2016 09:45
İzzettin Önder

Batı ile Doğu ekonomi ve sosyal sistemleri arasındaki temel fark burjuvazi ile emeğin karşılıklı dengeli gelişmesindeki farklılıklardır. Batı’da feodalizme karşı ilerici çıkış olarak ifade edilen bu gelişmede burjuvazi ile emek gücü oldukça dengeli olduğundan sistem düzenlemesi de kapitalizmin olabildiğince demokratik görüntülü yüzünü sergileyebilmiştir.

Pazartesi, 14 Kasım 2016 01:15
İzzettin Önder

İkinci Paylaşım Savaşı ertesinde, savaşın sonuna doğru 1944 yılında kurulmuş olan Dünya Bankası (DB) ve Para Fonu (IMF) marifetiyle tüm dünyaya kendi ekonomik modelini dayatan ve silah gücü ve politika aracı ile uygulatan ABD, öyle algılanıyor ki, yeni başkanı tarafından farklı bir raya oturtulacak ve tüm dünya bundan şöyle ya da böyle etkilenecektir.

Pazartesi, 28 Kasım 2016 01:00
İzzettin Önder

Diktatör, tanımı icabı, birçok hatalı işlemlere bulaşarak mücadele alanını genişletirken, giderek iktidardan düşmemek için elinden gelen her çabaya başvurur. Böylesi davranmasının sebebi, bir yandan hatalarını net olarak algılayamaması, diğer yandan da bunların halk nezdinde perdelenme çabalarıdır.

Pazartesi, 21 Kasım 2016 01:15
İzzettin Önder

Darvin yasası doğa ile ilgilidir. Doğada işleyen bu yasayı kimi sosyal kurumcular sosyal alana da uygulayıp, genel ifadesi ile, “ortama uyum sağlayanların bekası” görüşünü ortaya atmışlardır. Dikkat edilirse, bu görüşe göre, zaman zaman yanlış anlaşıldığı ve ifade edildiği şekliyle güçlüler değil, duruma uyum sağlayanların yaşamlarını sürdürebileceğidir.

Pages