28 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Pazartesi, 05 Aralık 2011 13:02
Aydemir Güler

İkinci Cumhuriyet rejimi içeride dinselliğin hem siyasal hem toplumsal ağırlığını arttırmayı, dışarıda ise yayılmacı bir çizgiyi varsayar. Dinselleşme “halksız” birinci Cumhuriyet'ten sonra siyasetin kitlelerle buluşması iddiasına dayanır ve bu temelde bir demokratikleşme demagojisini yükseltir.

Pazartesi, 26 Aralık 2011 12:14
Aydemir Güler

Bildiğiniz gibi ideolojinin sapıklığı, en azından Türkiye'de komünizm için icat edilmiş bir ifadedir. Neredeyse Türk dilinde sapık ve ideoloji sözcükleri yan yana geldiğinde, bu komünistliği çağrıştırır. Ancak çoğunlukla bu çağrışımla yetinilmez ve doğrudan atıf yoluna gidilir. Ne de olsa “çağrışım” belli bir soyutlama gerektiriyor.

Pazartesi, 12 Aralık 2011 09:30
Aydemir Güler

Herhangi bir sonucu tek nedene bağlayarak açıklamak, genellikle aşırı basitleştirme ve hatta indirgemecilik olur. Bu nedenle tersinden söyleyeyim söyleyeceğimi: Hopa davasında tahliye kararının alınmasını engelleyecek faktör Tayyip Erdoğan'ın devreye girip bağırıp çağırması, bölücüler, teröristler, komünistler yaygarası kopartması olabilirdi yalnızca.

Pazartesi, 21 Kasım 2011 11:58
Aydemir Güler

CHP içindeki kaynama taşma derecesine vardı. CHP hakkında daha önce de, soL portalda, Komünist'te, Sol dergisinde yazdım. Hatırlatarak başlayayım.

Bir: Kılıçdaroğlu ile gelen “yenilenme” partinin İkinci Cumhuriyete uyarlanmasıydı. “İkinci Cumhuriyetin Halk Partisi” oluşuyordu.

Pazartesi, 31 Ekim 2011 11:56
Aydemir Güler

Geçen hafta Kürt dinamiğinin soldaki etkilerine değinmiştim bu köşede. Karşı pencereden bakıldığında görülenlere dokunmakta da yarar var.

Pazartesi, 24 Ekim 2011 13:38
Aydemir Güler

Kürt sorunu cephesinde AKP'nin tarzının ve hedefinin ne olduğu ortaya çıkalı hayli oldu aslında. Ancak bir o kadar zamandan beri bunu anlamazdan gelme eğilimi de başımıza bela olmuş durumda.

Pazartesi, 17 Ekim 2011 10:30
Aydemir Güler

Akp ne istiyor? Nasıl bir modeli var? Kıbrıs için çözümü ne? Alevi açılımı peki? Ya Kürt çözümü nasıl acaba?

Pazartesi, 10 Ekim 2011 12:53
Aydemir Güler

Çok değil bir yıldan biraz fazlaydı sadece Tayyip Erdoğan referandumda Anayasa değişikliğini savunan solculara da teşekkürlerini sunuyordu. O tarihten biraz daha önce AKP'nin 12 Eylül'ü tasfiye etmekte olduğuna, memleketin kontrgerilladan kurtulduğuna inananlar çoğalıyordu. Sadece Ergenekon davası değil, Hrant Dink soruşturması da böyle bir kurtuluşu müjdeliyordu.

Çarşamba, 28 Eylül 2011 12:54
Aydemir Güler

Daha önce de yazmaya çalıştım. Kürt hareketi geride bıraktığımız dönemde tarihi boyunca ulaştığı en yüksek ağırlık ve inisiyatif düzeyini kalıcı sanmakla hataya düşmüştür. BDP çevrelerinden veya seçim bloğundan duyulan ve yeni meclisi bir kurucu meclis olarak ilan eden yaklaşımı burada ve başka yerlerde eleştirdik.

Çarşamba, 07 Eylül 2011 11:24
Aydemir Güler

Bu ikisi arasında aşılmaz uçurumlar olduğu sanılır çoğu zaman. Oysa başka bir pencereden bakıldığında, akıl bir kere sapmaya görsün, kapanan bir çember çıkıverir karşınıza.

Küresel dünyanın uyumlu parçası Türkiye'yi şeriatçıların kurması gibi!

Çarşamba, 10 Ağustos 2011 10:30
Aydemir Güler

Birinci Cumhuriyet'in artık en son Haziran 2011 seçimleriyle noktasının konduğu saptaması kısa sürede bir genel kabule dönüşmüşe benziyor. Çoğu dönemeç gibi -veya istisnalar dışında her zaman olduğu gibi- bunun da geçmişe uzanan kaynakları olduğu açıktır.

Çarşamba, 31 Ağustos 2011 10:30
Aydemir Güler

Zaman geçtikçe doğal olarak, insan aklı -hele gelişigüzel gezinen değil de, belirli pratik amaçlarla konuyu anlama, formüle etme gibi arayışlar içindeki siyasal akıl- olup bitenlere bir stratejik anlam yüklemeye meylediyor.

Konumuz Kürt sorunu. Haziran ortasından Eylül başına uzanan iki buçuk aylık süre...

Başlıktaki soruya kişisel yanıtımı vererek devam edeyim.

Çarşamba, 13 Temmuz 2011 11:23
Aydemir Güler

Türkiye nereye gidiyor? Bu ülkede önümüzdeki yıllarda nasıl bir hava esecek?

AKP'nin temel seçim sloganını hatırlarsınız: İstikrar sürsün...

Çarşamba, 20 Temmuz 2011 12:26
Aydemir Güler

Okurlar yalnızca benim bu sütunda değil, soL portalın tamamında komplo teorilerine karşı eleştiri mesafesinin hep korunduğunu bilirler.

Çarşamba, 22 Haziran 2011 11:05
Aydemir Güler

Türkiye kapitalizminin özelleştirme serüveni uzun süre mahkeme kapılarına çarpmış, alıcılar soyup kaçmayı seçmiş, özelleştirmecilik kâh umut vermiş, kâh kamuculuk geri dönüp yağmacıları zor duruma düşürmüştür. AKP'li yıllarda ise karşımızda kapsamlı bir tasfiye görüyoruz.

Pages