3 sonuçtan 1 - 3 arası gösteriliyor
Çarşamba, 03 Aralık 2008 10:36
Aydemir Güler

Sağlığın piyasaya, insanın cinayete teslim edildiği, sözün bittiği yerde...
Şeşen ailesinin derin acısını ve öfkesini paylaşarak...

Geçtiğimiz Cumartesinin, 29 Kasım 2008'in işçi sınıfı hareketi tarihinde önemli bir yere sahip olacağını söyleyebiliriz. Önemin içine hangi anlamı yükleyeceğimiz ise belli değildir.

Belli değildir, çünkü bu önümüzdeki dönemin konusudur.

Çarşamba, 10 Aralık 2008 10:40
Aydemir Güler

Baykal açılımları sürüyor. Zihni Sinir adlı karikatür bandı hayatta mı?

Sosyal-demokrasinin tanımlayıcı özelliklerinin ne olduğu hakkında çok şey söylenebilir. Türkiye sosyal-demokrasisinin başat karakteri bellidir: Anti-komünizm.

1960'lardaki son doğumundan bu yana böyle. Zaten öncesinde bir sosyal-demokrasiden söz etmek kolay değil...

Çarşamba, 17 Aralık 2008 10:18
Aydemir Güler

Bunların hepsi muhalefet başlığının altında yan yana getirilebilir mi?

AKP'yi IMF ile imza masasına oturmayı geciktirdiği için eleştirmek / AKP'yi IMF'ye boyun eğdiği için eleştirmek.

AKP'yi krizi iyi yönetemediği için eleştirmek / AKP'yi emekçileri yok saydığı için eleştirmek.