193 sonuçtan 166 - 180 arası gösteriliyor
Cuma, 06 Şubat 2015 13:45
Akif Akalın

İşçi sınıfının sefil durumunun nedeni ufak-tefek yakınma konularında değil, kapitalist sistemin kendisinde aranmalıdır. (F. Engels)

Cuma, 16 Ocak 2015 08:45
Cem Taylan

Haziran bizim bölgeye pek uğramadıydı. Şimdi duyduk ki bir de Birleşik Haziran Hareketi çıkmış ortaya, seviniyoruz, basından takip ediyoruz. “Ee sonra” dediğinizi duyar gibiyim, işte öyle.

Perşembe, 15 Ocak 2015 17:45
Burak Demir

13 Nisan 1909’da (31 Mart İsyanı) Meşrutiyete karşı ayaklanan gericiler Tanzimat döneminin simgesi olan Mekteb-i Sultani’yi   (şimdiki Galatasaray Lisesi) yıkmak için Beyoğlu sokaklarını arşınlamaya başlamışlar ve zamanın Sultani müdürü Tevfik Fikret elinde sopayla lisenin önünde ayaklanan gerici güruhu beklemeye başlamıştır Gericilik çağında aydın olmanın onurudur elinde sopayla gerici güruhun

Çarşamba, 14 Ocak 2015 10:45
Tevfik Güleryüz

Birleşik Haziran Hareketi Laik ve Bilimsel Eğitim için Ayaktayız kampanyasını 40 ilde yaptığı eylemlerle başlattı. Birleşik Haziran Hareketi’nin Haziran’ı yaratan herkese ulaşma olasılığı var. Forumlarda hissettiğimiz bu durumu eylemlerde eser miktarda da olsa görme şansımız oldu. Nicelik olarak değil.

Çarşamba, 21 Ocak 2015 15:00
Bayram Uluad

AKP her alanda olduğu gibi eğitim alanında da gerici saldırılarına devam ederken sekiz Şubat’ta Birleşik Haziran Hareketinin de ‘Bilimsel ve laik eğitim’ iddiasıyla, tüm gücüyle dahi olacağı miting ve sonrasında düzenlenecek boykot cevabı geldi ilericilerden.

Perşembe, 15 Ocak 2015 09:00
Vecihe Özge Zeren

Gerilla tiyatrosu kavramı, ilk olarak 1959 yılında kurulan San Francisco Mime Troupe (SFMT) topluluğunun yazarlarından Peter Berg tarafından ortaya atılır ve topluluğun kurucusu olan Ronald Guy Davis tarafından da benimsenerek kendi topluluklarının tiyatro biçimini açıklamak üzere kullanılmaya başlanır.

Perşembe, 08 Ocak 2015 13:45
Haziran Kıvılcım

2015 yılı bomba gibi başladı. Cümledeki mecazın ötesinde Türkiye yılın ilk gününe gerçekten de bombalı eylem pratiği ile girmiş oldu. Türkiye siyaseti “bombalı” pratikler açısından son yıllarda ivmesi yükselen bir görüntüyü uzun süredir vermektedir. İşin bir yanı bu pratiğin Türkiye’de “olağanlaştırılması” ise diğer yanı da pratiğin büyük kısmının “devletlü” bir hal almış olmasıdır.

Çarşamba, 07 Ocak 2015 09:00
Özgür Aydın

George Orwell, 1949 yılında yayımladığı ve son derece otoriter bir rejimi anlattığı “1984” adlı romanında, Okyanusya diktatörlüğünün geleceği için insanların dil yeteneğinin olabilecek en aşağı düzeye getirilmesi gerektiğini, bunun için de sözcüklerde ve anlamlarında bazı kısıtlamalara gitme gerekliliğini yazıyordu.

Cuma, 30 Ocak 2015 13:15
Akif Akalın

Toplumcu tıbbın babası olarak bilinen Rudolf Virchow, bu unvanını hastalıkların ve ölümlerin toplumsal-ekonomik nedenlerini ortaya koyduğu, diğer bir deyişle morbidite (hastalık) ve mortalitenin (ölüm) hangi toplumsal koşullar içinde ortaya çıktığını açıkladığı Yukarı Silyezya Tifus Salgını Raporu’na borçludur (Virchow, [1848] 2006).

Salı, 27 Ocak 2015 10:15
Ahmet Şahin

İlk yazıda sosyalistler üzerindeki kuşatmayı ve bunun yarattığı deformasyonu açıklamaya çalışmıştım

Perşembe, 22 Ocak 2015 09:15
Çeviren: Sınıfın Sağlığı

Tarih, gücü ve eşitsizliği haklı göstermek adına evrim teorisini suiistimal eden korkunç örneklerle dolu. Yeni biyolojik determinizm çağına hoş geldiniz.

Cuma, 02 Ocak 2015 11:30
Yalçın Akyürek

Reel sosyalizmin çözülüşü ile emperyalizm şiddetini arttırırken uyguladığı neo-liberal politikalar yaşamın her alanında işçi sınıfını esir alan baskısını, çürümüşlüğünü ve kafa karışıklıklarını beraberinde getirmiştir. Bu saldırı ve baskı alanı her geçen gün genişlerken bunun karşısında eşyanın tabiatı gereği solun da etkilenmemesi mümkün değildir.

Çarşamba, 24 Aralık 2014 18:00
Cem Kaplan

Bu tarihe nerden nasıl başlamalı pek bilinmez çoğu zaman ama bir yerinden başlayacağım ve umarım doğruya yakın olur başlayacağım nokta.

Salı, 23 Aralık 2014 08:46
Çağlar Yiğit

Ülkemizdeki Alevilerin ciddi bir bölümünün en temel sıkıntılarından biri düşünüş ve eylem biçimlerindeki çelişkiler yumağı, marazi/hastalıklı düşünüş biçimi ve yönsüzlüktür.

1. Hastalık: Sürekli kendini İslamcılara ve Sünni toplumsallığına beğendirme, onlara yaranma ve onların toplumsallığına ait olmaya çalışma hali.

Cuma, 05 Aralık 2014 09:00
Hasan Doğan

İktidara geldikleri ilk yıllar siyasal islamın gerici yüzünü gizlemeye ihtiyaç duyduğunu düşünerek ya da ikna için gıyabında değiştiler mi, değişmediler mi, milli görüş gömleğini çıkardılar mı derken göstere göstere rejim değişikliğine varan ve adım adım faşizme giden bir 12 yıl yaşadık. Rejim değişikliği konusunda hala tereddüt ediyorsanız son olarak 19. MEB Şurası'na bakmanızı öneririm.

Pages