92 sonuçtan 16 - 30 arası gösteriliyor
Perşembe, 22 Ekim 2015 12:00
Hakan Erol

Sol inattır, ısrardır, ilkeli duruştur. Güncel ve tarihsel olayları, işçi sınıfı gözüyle yorumlamaktır. Her şeyden önce ‘’inanmaktır.’’ Solu -sosyal demokrasiyi çıkararak- kabaca tariflersek eğer ortaya böyle bir şey çıkarabiliriz.

Salı, 27 Ekim 2015 16:30
Çerçeve

Sanatın özgürce üretilebileceği bir ortamın yokluğu ve bu kültürel, sanatsal ifade ediş biçimlerine uygulanan müdahalenin bir devlet politikası olarak yürütülmesi, Türkiye’de uzun zamanlı bir inşanın sonucu. Bizlerse, sanatın eşit bir toplumda, özgürce üretilen ve üretilenin metalaştırılmadığı, bağımsız bir araç olarak düşünülmesi gerekliliğini vurgulayarak söze başlıyoruz.

Pazartesi, 19 Ekim 2015 12:45
Özenç K. Demir

Ankara Katliamı'nın üzerinden çok da uzun bir süre geçmedi. Memlekette her şey “tıkırında” ilerliyor.

Evet, kana ve acıya rağmen her şey “tıkırında”.

Koalisyon hesapları “tıkır tıkır”, TÜSİAD raporları “tıkır tıkır”, hükümeti barışa çağırma seansları “tıkır tıkır”...

Bunca acıdan ve insan yaşamının yitiminden sonra  düzen özneleri için her şey “tıkır tıkır” ilerliyor.

Perşembe, 01 Ekim 2015 13:15
Ufuk Terzi

Diyalektiğin çizgileri neydi? Kabaca maddeleyelim. Her şeyin birbirine bağlı olduğu diyalektiğin bir yasasıdır, her şeyin durum değiştirdiği de, yine nicel ve nitel değişikliklerin bağı, -belki kısaca nitel değişiklik de diyebiliriz- bu da başka bir yasasıdır diyalektiğin, son olarak da karşıtların birliği ve savaşımı yasası var.

Cumartesi, 05 Eylül 2015 08:15
Celil Denktaş

Burada, kendisini devrimci diye diğer soldan ayıran soldan bahsediyorum. Hepimizin umut bağladığı, yarınların kurucusu olarak gördüğü soldan. Toplumda eşitliği, ortaklaşmacılığı, kardeşliği kuracak olan soldan.

Perşembe, 17 Eylül 2015 19:30
Burhan Özalp

Bu yazıda, öz ile biçim arasındaki ilişkiyi incelemeye ve biçimin çok fazla ön plana çıkarmanın olumsuz yanlarını farklı örneklerle altını çizmeye çalışacağım.

Çarşamba, 02 Eylül 2015 16:30
Bekir Can Başeğmez

Faşizme karşı mücadelede; sosyal-demokratlarla, sol veya sağ liberallerle vs. ittifak yapılamaz mı?

Bu sorunun tek ve kesin yanıtı: ‘’Hayır!’’dır. Tek doğru taktik, burjuvazinin farklı fraksiyonlardan temsilcileriyle ittifakı yerine, tabandan, proleter sınıf cephesinin örgütlenmesidir.

Salı, 22 Eylül 2015 16:00
Galip Munzam

1. soL'da Çipras'ın istifasının hemen ardından, seçim kararı henüz açıklanmışken kaleme alınmış ve 21 Ağustos tarihinde yayımlanmış yazıda seçim sonuçlarına ilişkin belli noktaların altını çizmiş ve kimi öngörülerde bulunmuştuk:

Çarşamba, 30 Eylül 2015 13:30
Çağlar Akyüz

2008 yılının başında edinip okuduğum, Yordam yayınları tarafından yayınlanan Molotov Anlatıyor kitabı Sovyetler Birliği tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Molotov’un birçok tartışmalı olaya verdiği içten cevapları içeriyor.

Pazartesi, 21 Eylül 2015 08:30
İzge Günal

Bu topraklarda eğer üst düzeyde bilim yapıldıysa, bunun 1933 Üniversite Reformu’nu takip eden günlerde başladığından sanırım kimsenin kuşkusu yoktur. Evet, genç cumhuriyet bilimi toplumsallaştırma anlamında reform öncesi de ciddi adımlar atıyordu ama üst düzey bilgi üretiminin esas kaynağı Nazi zulmünden kaçıp Türkiye’ye gelen Alman bilim insanlarıydı.

Çarşamba, 09 Eylül 2015 14:15
Çağlar Akyüz

Pavel Sudoplatov’un Ayrıntı yayınlarından çıkan anıları oldukça ilginç bir otobiyografi. Sudoplatov 1938 ve 1953 yılları arasında Sovyet istihbarıntında çeşitli kademeler de görev yapmış NKDV’nin üst düzey bir subayı. Kendi deyimi ile eski kuşak çekistlerden. Görev yaptığı yıllarda Stalin, Molotov ve iç işleri halk komiseri Beria’nın en güvendiği subaylar arasında.

Pazartesi, 14 Eylül 2015 18:00
Engin Karaman

“Gezi hakkında bu kadar yalan söyleyenler 90’larda yaşananları kimbilir nasıl çarpıtmıştı!”, “Tabut başında siyaset yapanlar bu zamana kadar neleri istismar etmemiştir ki!”, “Bu yolsuzlukları bile hasıraltı edebiliyorlarsa şimdiye kadar neleri gizlemişlerdir!" ve benzerleri...

Cumartesi, 29 Ağustos 2015 16:15
Bekir Can Başeğmez

Faşist düşünceler, gözle görülür bir biçimde, proleter hareketin en fazla geliştiği ve sınıf savaşımının en belirgin olduğu yerlerde göze çarpıyor.

Cuma, 07 Ağustos 2015 16:00
Ünal Karakaş

Emperyalizm, halklar için yağma ve köleleştirme der Lenin.

Dünya üzerindeki acımasız egemenliklerini sağlamlaştırmak için, dünyanın dört bir yanında özgürlüğü boğan emperyalizm kana ve katliama doymuyor.

Salı, 25 Ağustos 2015 15:45
Hüseyin Ekinci

12 Eylül Faşist Darbesinin üzerinden 35 yıl geçti.

Bu cümle, çok kolay yazıldı... 

Kolayca da söyleniyor, "12 Eylül faşist darbesinin üzerinden 35 yıl geçti." 

Oysa gerçek başka. Gerçeklerin anlatılması kolay değil.  

12 Eylül 1980 darbesi üzerinden 35 yıl geçti, geçti ama, deldi de geçti!…

Pages