92 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Salı, 08 Aralık 2015 15:30
Celil Denktaş

Kendi kendisini solun devrimci olanı olarak ilan eden solumuz, fraksiyonlarüstü bir çok kültürlülük düşkünlüğüne boğulmuştur. Bunu bireyin çok kültürlü olması durumu, yani her birşeyi bilmesi, güzel sanatlara bayılması, keman tınılarından bizlerin anlayamayacağı hazlar çıkartması falan olarak söylemiyorum.

Perşembe, 24 Aralık 2015 14:30
Ramazan Avesta

Bir alışkanlık haline geldi artık; Kürdistan'da katliam olurken Batı'yı sokağa çağırmak...
Ve Kürdistan'da sınıf mücadelesine dair tek bir kurgusu, tek bir çabası olmayanların sol adına içi boş ajitasyonlarla, demagojilerle iş yapmaya çalışması, vicdan rahatlatması ha bire oraya buraya çamur atması geleneği...
Ne oluyor misal?
Türkiye'nin Batısı yılbaşına mı hazırlanıyor?

Pazartesi, 07 Aralık 2015 15:00
Akif Akalın

İki yıl önce “Kapitalist toplumda sosyalist bir yaşam kurulabilir mi?” başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazımızı “bu konjonktür değişebilir ve Venezuela deneyimi de Allende deneyimi gibi ezilebilir” öngörüsüyle bitirmiştik. Ne yazık ki tarih bizi bir kez daha haklı çıkarttı.

Perşembe, 03 Aralık 2015 17:30
Ümit Darıcı

Türkiye'de emekçi sorunu, islamofaşist nitelikte bir totaliter rejim kurma tehlikesi ile sınırlı kalmaz ve tek adam sorunu da değildir... Bu kadar dar bir tanımlama sistem içinde sermayedar güçlerin kendi çıkarlarının devamlılığını sağlama görevini görmezden gelme ve sınıfsal çelişkileri reddetmek anlamına gelir ki yukarda ki bakış açısı post marksist bir tespit olarak kalır.

Pazartesi, 07 Aralık 2015 16:00
Aynur Özcan Gümüş

Bizim gibi kapitalist ülkelerde ideoloji sosyal bilimlerin en kaygan kavramıdır başka bir deyişle herkesin farklı anlamlar çıkardığı bir terimdir. İnsanların ideoloji konusunda nasıl farklı anlamlar çıkardığına ve hangi ideolojiden nasıl etkilendiklerine, çeşitli ideolojik unsurlara hayatlarında ne şekilde yer verdiklerine bakarak anlayabiliriz.

Cumartesi, 05 Aralık 2015 13:00
Özenç K. Demir

Kürdistan'ın “özgünlüğü” üzerine Tezler

Cuma, 04 Aralık 2015 16:00
Bayram Uluad

Siyasette gücün önemi tartışılmaz bir gerçektir ve bu yüzden ideallerini, devrimlerini, reformlarını vs gerçekleştirebilmek için hemen her siyasi hareket belli bir güce erişme çabasındadır. Ayrıca iktidar alternatifi olabilmenin yolunun da geçtiği bir evredir güçlenmek.

Çarşamba, 16 Aralık 2015 10:45
Çağlar Yiğit

Hepimiz duyguları olan, hassasiyetleri olan insanlarız.
Hele solcuysak, komünistsek halkı ilgilendiren, emekçilere ve yoksullara değen her şeye dair olumlu veya olumsuz duygulanımlarımız vardır.
Kabil midir ki ülkenin bir yerlerinde insanlar ölürken, hayatlar kararırken, savaşın en kesif karanlığı bürümüşken her yeri biz hiçbir şey hissetmeyelim de susalım.

Cuma, 27 Kasım 2015 11:00
Ümit Darıcı

Türkiye; oligarşik bir yönetim bataklığına saplanmıştır..Batılı aktörler tarafınca tartışılan bir meşruiyet sorunu ortaya çıkmıştır ki katiller topluluğu Nato içinden de Türkiye için birçok farklı ses yükselmektedir.

Salı, 10 Kasım 2015 10:00
Reşat Bilici

Sarı Paşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Burjuva Kemal, Atatürk...

Çok daha başka isimlerle de anıldı.

Bugün, 10 Kasım 2015; Türkiye devrim tarihinin önderlerinden birinin, Paşa’nın ölüm yıldönümü, 77. ölüm yıldönümü...

Paşa, öldü; ve bir anlamda, aslında öldürüldü.

Azmettiricileri ve katilleri de aramızda yaşıyor...

Amma velakin, bizim diyeceğimiz şudur:

Çarşamba, 18 Kasım 2015 14:15
Hakan Erol

Dünya üzerinde birçok ‘terörist’ bulunur. Daha doğrusu emperyalistler her zaman kendilerini aklar, kendilerine karşı olan herkesi ise terörist ilan eder. Sovyetler Birliği ve sosyalist ülkeler zamanında onlar için terör yuvalarıydı. Küba’da Fidel ve arkadaşlarının verdiği gerilla mücadelesi, emperyalistler için bir terör eylemiydi.

Cuma, 13 Kasım 2015 09:00
Hakan Aydın

Toplumsal klasik olmuş bir soru değil mi? Kapitalizm hergün yeni hikayeler üretiyor, bu hikayelerin ayrıntılarında ise bu soru yeniden kendini gösteriyor.

İşte yeni bir hikaye daha...

Salı, 24 Kasım 2015 12:00
Av. Ozan Gülhan, Hukukta Sol Tavır Derneği YK Üyesi

Yoğun bir şekilde banka takipleri yapan bir icra bürosunda üç kuruş paraya sabahtan akşama kadar köpek gibi çalıştığım zamanlar... Yaptığım işte üç kişilik bir ekibin başı pozisyonunda kaşe, numaratör ve mühürden sorumluyum. Düşünün, üç kişiden en kıdemlisinin yaptığı iş bu! Ben kıdemli avukat olarak bunları yapıyorum ama bir yandan da halime şükrediyorum; çünkü beterin beteri var.

Salı, 17 Kasım 2015 14:15
Yalçın Akyürek

Uyanış dışsal faktör yardımı ile yahut tesadüfi olabilir. Üçüncü olarak sürekli tekrarlanan davranış şeklinden bahsedecek isek uyanış, alışkanlık halini alabilir ve uzun vadede sonuç asıl hedefi unutup tüm enerjiyi o an'a aktarmak olacaktır. Tam da bu noktada özne bir uyarıcıya ihtiyaç duymaktadır. Uyarıcının rolü tarihsel açıdan önemlidir.

Cuma, 27 Kasım 2015 14:45
Özenç K. Demir

Bir siyasal-coğrafi ölçekte; emperyalist-kapitalist zincir içerisindeki rolü ve konumu gereği aşağılık işler yapan bir iktidar düşünün, ve o iktidara kıyasla daha gelişkin ve emperyalist-kapitalist zincir içerisinde rolü ve konumu daha yukarıda ve görece sağlam bir başka iktidarı düşünün.Bu iki ülke arasında bir gerilim ortaya çıkmış olsun.Daha “aşağı” rollerde olan ülke, yukarıdakinin uçağını

Pages