4 sonuçtan 1 - 4 arası gösteriliyor
Salı, 10 Mart 2015 15:30
Ümit Darıcı

AKP hükümetinin;  siyasal islamı kullanarak totaliter rejim yaratma çabası, kapitalizmin durağan vaziyetinde, kendi hegemonyasını korumaya ve iktidarını geleceğe dair konsolide etmeye yönelik bir adımdır.

Perşembe, 05 Mart 2015 22:30
Serdar N. Yüce

Önümüzdeki dönem CHP'den aday olmayacak isimlerden birisi de Oğuz Oyan. CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'a hem bu kararının nedenlerini hem de Birleşik Haziran Hareketinin seçim sürecine ilişkin aldığı kararı sorduk. 

 

Cumartesi, 21 Mart 2015 09:00
Önder Demiraslan

Tarihsel arka planına bakıldığında Newroz’un kökleri Mitanilere kadar dayanmaktadır. M.Ö 1500’lerde Mezopotamya’nın kuzeyinde hüküm süren Mitaniler ‘’Zagmuk’’ (Mitani dilinde yeni gün anlamındadır) adını verdikleri bir bayramı kutlayarak bugünkü Newroz’un tohumlarını atmışlardır. Hem isim olarak hem de uygulanış biçimi olarak Zagmuk bayramı Newroz bayramına büyük oranda benzemektedir.

Çarşamba, 25 Mart 2015 12:45
Hakan Erol

Türkiye’nin en önemli aydınlarından birisidir Yalçın Küçük.  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler’de okuyan Küçük, öğrencilik hayatı boyunca bir çok ilerici, devrimci yapının başkanlığında bulundu. 27 Mayıs darbesi öncesinde yapılan öğrenci eylemlerinin başında yer aldı.* Daha sonra Amerika’ya giden Küçük, burada lisans eğitimi aldı.