27 sonuçtan 16 - 27 arası gösteriliyor
Pazartesi, 31 Ağustos 2015 13:15
Akif Akalın

Türkiye’de Küba’ya ilişkin yayınlar genellikle sağlık üzerine yapılıyor. Sağlık dışındaki alanlarda gerçekten çok az yayın var. Bu durum kimilerinde Küba’da sosyalizmin yalnızca sağlık alanında başarılı olduğu yanılsaması yaratabilir. Oysa gerçek böyle değil.

Pazar, 31 Mayıs 2015 10:30
Dr. Ezgi Eren

 

Ersin Arslan cinayeti hepimizde, ancak ağırlıklı olarak eğitimli emekçi kitlelerde yoğun bir öfke biriktirmişti. Her gün benzer riskleri hepimiz yaşıyorduk. Öğretmenler, doktorlar, mühendisler, plaza emekçileri, banka çalışanları vs.

Salı, 24 Mart 2015 08:45
Akif Akalın

Sermaye ile sağlık arasındaki ilişkiler esas olarak üç eksende değerlendirilebilir: sermaye birikimi, sermaye egemenliğinin meşrulaştırılması ve egemen sermaye ideolojinin yeniden üretilmesi.

Perşembe, 05 Şubat 2015 09:00
Akif Akalın

Bugün Associated Whistle-Blowing Press tarafından sızdırılan gizli bir Hizmet Anlaşmasında Ticaret (Trade in Service Agreement – TISA) tartışma notu, görüşmecilerin ulusal sağlık bakımı sistemleri reformları tartışmasını uluslararası ticaret ve sağlık bakımının ticarileştirilmesi lehine yaptıklarını açığa çıkarttı.

Pazartesi, 02 Şubat 2015 08:45
Selçuk Görmez

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 17 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen 3. Toplumcu Sağlık Söyleşisi’nin ses kayıtlarının son bölümünü yayınlıyoruz.

Çarşamba, 17 Aralık 2014 08:49
Akif Akalın

Bir gün çocuğunuzun sınıf öğretmeni sizi okula çağırır ve çocuğunuzun “derste başka şeylerle ilgilendiğini, yaramazlık yaptığını, yerinde durmadığını” söyleyerek, bir psikoloğa görünmenizi önerir. Çaresiz bir psikolog bulursunuz ve çocuğunuza bir dizi testin yapılmasına razı olursunuz.

Cuma, 19 Aralık 2014 09:30
Akif Akalın

Emperyalizmin güdümündeki Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan Dünya Sağlık Raporu’na (World Health Report) alternatif olarak yayınlanan Küresel Sağlık Gözlemi 4 (Global Health Watch 4) okurlarıyla buluştu. Raporu kısaca tanıtacağımız yazımızın sonunda, Rapor’un “Giriş” bölümünün Türkçe tercümesini bulabilirsiniz.

Pazartesi, 01 Aralık 2014 12:45
Çeviren: Seval Birdal

Anne sütü ile beslenen bebeklerin gelecekte daha sağlıklı olacakları, pek çok hastalık için anne sütü alamayanlara göre daha az risk taşıdıkları kabul ediliyor. Gerçek şu ki, bebeğini emziremeyenler çoğunlukla yoksul anneler. Üstelik yaşadıkları bölgelerde temiz içme suyuna ulaşma imkanları daha kısıtlı ya da uygun mamayı almaya güçleri yetmiyor.

Çarşamba, 03 Aralık 2014 08:28
Akif Akalın

Sorunlara toplumcu yaklaşımın özünü, insanların sorunlarını onlar adına “çözmek” değil, insanların sorunlarını çözebilmeleri için “güçlendirilmeleri” oluşturur. Bu iki yaklaşım arasında çok büyük ve önemli bir fark vardır: birinci yaklaşım insanları güçsüzleştirir ve bağımlı kılarken, ikinci yaklaşım insanları güçlendirir ve bağımsızlaştırır (ve aynı zamanda özgürleştirir).

Cumartesi, 06 Aralık 2014 08:08
Akif Akalın

Hafta başında medya organlarının 2014 Küresel Açlık Endeksi’nin (KAE) sonuçlarına yer verdiği dikkatinizi çekmiştir. Endeksin ülkeleri kişi başına düşen günlük kalori miktarına göre sıraladığını, araştırma sonuçlarının yoksul ülkelerdeki nüfusun önemli bir kısmının yetersiz beslendiğini ortaya koyduğunu yazdılar veya söylediler.

Pazartesi, 10 Kasım 2014 07:00
Akif Akalın

Hastalık, dünya halklarını hastalıklar ve ölüme mahkum eden aşırı baskılayıcı bir sosyal ve ekonomik (kapitalist) sistem içinde, insanlara dayatılan toplumsal ve politik bir kategoridir.

Vicente Navarro

Cuma, 28 Kasım 2014 08:30
Akif Akalın

Suriye iç savaşı bugüne kadar yüz binlerce can aldı ve ülke nüfusunun neredeyse üçte birinin evlerini terk etmelerine neden oldu.

Pages