Enkaz dedikleri!

04/03/2016 Cuma
Enkaz dedikleri!

Enkaz üretenler, “90 yıllık enkazı kaldırdık” diyerek toplumu kandırmaya kalkıyorlar.

Örneğin Cumhuriyetin kazanımı toplumsal varlıklarımız olan ve halkın temel gereksinimlerini daha ucuz bir şekilde karşılayan Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT’ler), AKP sayesinde birer enkaza dönüşmedi mi?

Taş ocakları ve maden arama izinleriyle, üçüncü köprü ve havalimanı inşaatlarıyla yok olan dağlar-ormanlar, çarpık yapılanmayla yitirilen koylar, vadiler, parklar ve de örneğin Taksim meydanı, AKP sayesinde birer enkaza dönüşmedi mi, dönüşmüyor mu?

Haydi, bunlar, maddi olarak kısa bir sürede düzeltilebilir ve yenilenebilir/ yapılabilir şeyler deyip geçelim de, ekonomi, siyaset ile eğitim ve kültür alanında yarattıkları enkaza ne demeli?

Örneğin 1922’de saltanata ve 1924’te de hilafete son vermek mi enkaz, günümüzde saltanatın ve hilafetin yeniden kurulmasını istemek mi?

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in kurulması mı enkaz, günümüzde Osmanlıyı diriltmeye çalışmak mı?

3 Mart 1924 tarih ve 429 sayılı yasa ile siyasete/bakanlar kuruluna din adamıyla askerin girmemesi için Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı (Şeriye ve Evkaf Vekaleti) ile Genelkurmay Bakanlığı (Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti) kaldırılıyor. Bunların yerine Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile Genelkurmay Başkanlığı oluşturuluyor. Bu konuda enkaz olan ne? Bu kurumların giderek siyasetten uzaklaştırılması mı, günümüzde DİB’in toplumu fetvalarla şekillendirmeye çalışması ve bakanlar kuruluna girmesi ile askeriyenin ülkeyi siyaseten ve (Cerattepede olduğu gibi) madden yok edenlerin savunuculuğuna soyundurulması mı?

1924’te karma eğitime geçilmesi mi enkaz, karma eğitimden vazgeçmeye çalışmak mı?

Cumhuriyetin öğretmenlerden "fikri hür, vicdani hür, irfanı hür" nesiller istemesi mi enkaz, dininin ve kinin davacısı olacak gençlerin yetiştirilmesini istemek mi?

Dinin politik amaçlara alet edilemeyeceği konusunda 1925’te yasa çıkarılması mı enkaz, günümüzde her konuda dini siyasete alet etmek mi?

1926’da çıkarılan medeni kanunla ve diğer yasal değişikliklerle kadına hak ettiği değerin verilmesi mi enkaz, günümüzde kadını türbana sokmaya ve eve hapsetmeye çalışan, “Kadın insan mıdır?” konusunda sempozyum düzenleyebilen Suudilerle ya da “Savaş halinde düşman kadınlarının ırzına geçilebilir” diyen Rabıta ile dost olmak mı?

1928'de, Anadolu’da yaşayanların çoğunluğunun anadili olan Türkçeye önem verilmesi mi enkaz, günümüzde Türkçe yerine (yapay bir oluşum olup kimsenin anadili olmayan) Osmanlıcaya geçmek istemek mi?

1928’de anayasal olarak laik devlet düzenine geçilmesi mi enkaz, günümüzde şeriat devletine geçmek istemek mi?

1929’da Arapça ve Farsça öğretime son verip Türkçe eğitimin yaygınlaştırılması mı enkaz, günümüzde Arapçanın zorunlu ders olmasını istemek mi?

3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Öğretim Birliği (Tevhid-i Tedrisat) yasası ile kızları dışlayan ve ağırlıklı olarak dini eğitim veren medreselerin kapatılıp kızlara öğrenim olanağının sağlanıp laik, bilimsel ve halkçı eğitime geçilmesi mi enkaz, günümüzde okulları medreseye dönüştürmeye, laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşmaya çalışmak mı?

430 sayılı yasa ile gençlerin aydınlanıp özgürleşmesinin önünün açılması ve birer yurttaşa dönüşmesinin istenmesi mi enkaz, gençleri öbür dünyaya hazırlayarak, yurttaş değil ümmet ya da tebaa olmalarına çalışmak mı?

Hukuka ve insan haklarına saygılı olmaya çalışılması mı enkaz, hukuku ve insan haklarını ayaklar altına almak mı?

İnsanımızı çağdaş ülkelerde kabul gören evrensel değerlere göre yetiştirmeye başlanması mı enkaz, gençleri ağırlıklı olarak bin küsur yıl öncesinin değerlerine göre yetiştirmeye kalkışmak mı?

Cumhuriyetin bağımsızlık yanlısı olması mı enkaz, günümüzde borç batağına gömülüp küresel sömürgenlerin taşeronluğunu üstlenmek mi?

Cumhuriyetin aydınlanmacı değerleri mi enkaz, günümüzün piyasacılığı ve gericiliği mi?

Toplumsal barışa önem verilmesi mi enkaz, ırk ve inanç ile muhalif-yandaş üzerinden toplumun ayrıştırılması mı?

Cumhuriyetin “Yurtta barış dünyada barış” ilkesi mi enkaz, günümüzde “Sıfır sorun” deyip komşularla kanlı bıçaklı olmak mı?

Kararı siz verin.

[email protected]