Emperyalist Sol

28/06/2008 Cumartesi
Emperyalist Sol

Geçtiğimiz hafta soL'dan arkadaşlarla konuşurken "Sosyalist Enternasyonal" konusunu öne çıkarabileceğimizi söylemiş, "göreceksiniz bu mesele büyüyecek" diye sözümona kehanette bulunmuştum. Nerdee?..

Ben bir-iki AKP açıklaması, Erdoğan'da sağlam bir sataşma, CHP'den de yanıt olarak utangaç bir basın açıklaması bekliyordum. O kadar... Nereden bilebilirdim her önüne gelenin Sosyalist Enternasyonal'e mektup döşeneceğini? Birazcık öngörüm olsaydı, soL'da Sosyalist Enternasyonal'e şikayet dilekçesi şablonu hazırlayıp, "okurlarımıza hizmetimizdir" diye bir kenara asmayı önerirdim.

Bu kadarını beklemediğim için, kendimi dünkü yazıma bir başka boyutu ile malzeme olan "Sosyalist Enternasyonal" konusuna yine girmek zorunda hissediyorum. Bir tür ceza olarak!

Son mektupçular arasında Baskın Oran da var. Zaten anlamalıydım, Ufuk Uras'ın konuyla ilgili açıklamasından bu başlığın liberalleri pek bir heyecanlandırdığını... Oran mektubunda diyor ki, "Eğer CHP Sosyalist Enternasyonal'den atılırsa, bu partiyi bir parça sallayıp kendine getirebilir. Benim amacım CHP Sosyalist Enternasyonal'den atılsın, adam olsun tekrar alınsın..."

Ne kadar masum ve iyi niyetli... Maksat CHP kurtulsun!

Dilekçeci solcularımızdan bilgisizlik ve saflık nedeniyle Sosyalist Enternasyonal'e seslenenleri bir kenara koyuyorum. Ancak önemli bir bölümü ve onlara yeni eklenen Uras ve Oran gibi liberaller bilirler ki, Avrupa Birliği'nin Türkiye'de sonuç alabilmesinin tek yolu, Avrupa solunun etkili müdahale kanallarına sahip olmasıdır.

Sol dediysek elbette devrimcisini, komünistini değil, sol olarak pazarlananları, Sosyalist Enternasyonal'i ve Avrupa Sol Partisi'nin içinde yer alan güçlerin bir bölümünü kastediyoruz.

İşte bu "sol" olmadan, bu "sol"un etkili ve cesur açılımları olmadan Avrupalı emperyalistler doğuya açılamaz. 20. yüzyılda bu "sol"un tarihinin merkezine emperyalist çıkarları doğuya doğru taşımaktan başka bir şey koyamazsınız. Sağcı güçler, muhafazakar ideoloji, emperyalizmin tahkim edilmiş cephe gerisidir. Demokratikleşme süreçlerini desteklemek, ezilen halklara özgürlük sağlamak gibi bahaneler milliyetçi, ırkçı, ksenofobiyle malul Avrupa "sağı"na uymaz.

Birinci Dünya Savaşı'na bakın, sonrasına ve Soğuk Savaş yıllarına... Avrupalı tekellerin dış politika hamlelerinde hep sosyal demokrasi ve onun bir adım ötesinde duran güçler rol üstlenmişlerdir.

Şiddetli anti-komünizm ve anti-sovyetizm bu cesur hamleleri ideolojik olarak sağlama almakta, kimi eski kafalı burjuva çevreleri rahatlatmaktaydı.

Sovyetler Birliği dağıldı, anti-komünizm bitmedi. Ancak Avrupa solunun üzerine düşen yük daha da arttı. Yugoslavya'ya karşı yürütülen "zorba" ve "yıkıcı" faaliyetleri Avrupalılara "sol" anlattı. Öyle ki yakın tarihin en gerici, en militarist harekatı birçok kişinin hafızasında hâlâ insani yardım operasyonu olarak yer etmiş durumda.

Benzer bir süreç, Irak'ta da yaşandı. Ama Avrupa solu bu kez zorlanmıştı kanlı işgali pazarlamakta...

Yine de görevlerini yaptılar. Sosyal demokratlar, yani şu Sosyalist Enternasyonal tayfası, yani Uras'ın "sol" diye tanımladığı odak, yani Oran'ın CHP'yi sallamasını istediği örgüt, kapı gibi durdu Bush'un arkasında. Avrupa Sol Partisi'ndeki erosentrik gruplara da Irak direnişini karalamak düştü: Irak demokrasisini Iraklı yurtseverlerin eylemleri baltalıyordu!

Başka ne yapıyor bu "sol" güçler? Türkiye gibi ülkelere emperyalist ideolojinin penetrasyonunda yardımcı oluyor, dost güçlerle işbirliği yaparak ülke kamuoyunu yumuşatıyor ve müdahalelere açık hale getiriyor. Dediğim gibi bunu "sağ" yapamaz, "sol" pek güzel ve pek büyük maharetle yapar!

Sosyalist Enternasyonal, emperyalizmin koçbaşıdır. Onun eteklerine üşüşen "Avrupa solu" emperyalist operasyonların gönüllü sivil toplum ayağıdır.

Şimdi bunu daha cesur bir biçimde söylemek gerekiyor. Söyleyelim ki, dilekçecilerimizin neden sürekli olarak Avrupalılara müdahale kanalları açmak için çaba harcadıklarını daha iyi anlatalım. Söyleyelim ki, emperyalist solun Türkiye bacağını kuvvetlendirmek için sürdürülen çalışmaların etkisi azalsın. Söyleyelim ki zaten emperyalist planlara tamamen açık hale gelen ülkemizde bu planları bozacak tek güç olan sola da "emperyalist sol"un gölgesi düşmesin.

Onlar emperyalistlere dilekçe yazıp, seslensin, biz bildiğimizi yapalım.

[email protected]