Cepheleşmenin neresinde duruyorsun?

13/01/2011 Perşembe
Cepheleşmenin neresinde duruyorsun?

Cepheleşme diye başladık, farklı biçimlerde ifade etmek de mümkün ve bir noktadan sonra önemi yok. İhtiyaç icat yaratır, "cepheleşme" kavramı bir icat değil de, AKP'nin başını çektiği ama ondan ibaret olmayan oldukça güçlü gerici cephenin karşısına çıkma iradesinin somutlanışı. Sert, şiddetli, ihtiyaç duyulan toplumsal enerjinin boyutlarını göstermesi bağlamında güçlü.

Gerisi ayrıntı… AKP eliyle yürütülen operasyonun tarihsel anlamı kavrandıysa, bu operasyonun sınıfsal karşılığı konusunda bir tereddüt yoksa, "ama"lar, "fakat"lar mazide kaldıysa, icada ne denecekse densin, bir önemi yok. Aslında bir icada da yer yok.

Mesele basit!

Size büyük öfkeyle saldıran kuvvetin karşısına çıkabilecek hale gelmek istiyorsunuz. Çünkü sizi yok edecek, çünkü yok edemese de sizi tarihsel sorumluluklarınızı yerine getiremez duruma sokacak.

Yok edici tehdit algısı birleştirir. Ya tarihsel sorumluluklar?

Tarih, fena halde ayrıştırıcıdır bugünün buluşmalarını, ortaklıklarını parçalayacak kadar etkilidir de… Değersiz olduğunu söylemekse mümkün değildir.

Ama tarih bilinci, dün-bugün-gelecek bağlantısını kontrol edebilme yeteneğidir de…

Türkiye solunun aklı başında ve belli bir ortaklaşma zemini yakalayan bütün unsurları, partilerden bireylere varıncaya kadar, birer siyasal özne olarak kendilerini anlamlandırırken "tarihsel sorumlulukları"nı sürdürebilir kılmak için, o sorumluluklarla ilintili kıskançlık duygusunu alt etmek durumunda olduklarını bilmeli.

Bunu becerenler ayakta kalır, beceremeyenleri tarih öğütür.

Siyasi hesaplarınız varsa, ki olduğunu varsayacağız, özgüvenle hareket etmekten başka çare bulunmuyor.

AKP'ye, onun içinde yer aldığı cepheye karşı mücadele ortaklığı kime yarar sorusunu yanıtsız bırakacak kadar karmaşık, bilinmezleri bol bir süreç açılıyor önümüzde. Lakin, oldukça kesin vurguları olan bir yanıt da var bu soruyla ilgili: Gerici sermaye cephesine karşı mücadele ortaklığından fayda ummayanın siyasette herhangi bir yeri yok.

Bunu kavrayan yüzlerce aydın "cepheleşmede biz varız" demiş oldular. Gelen tepkilerden, onların binlerce, on binlerce olduğunu anlıyoruz, daha da önemlisi, cepheleşmeye asıl güç katacak olan emekçi kesimlerden gelen olumlu sinyaller.

Buradan illa ki bir şey çıkacak.

Hep birlikte örecek ve göreceğiz.

AKP derin devlete çomak soktu hiç değilse diye avunmayacak papağan gibi ne yani AKP öncesinden memnun muydunuz sorusunu tekrarlamayacak Türkiye'de şeriat tehlikesi yok ezberiyle gericiliği meşrulaştırmayacak ittifak gereksinimini kah sermaye gruplarına kah cemaatlere, kah şu ya da bu emperyalist odağa genişleterek devrimci kültürümüzü kirletmeyecek dönemin sorumluluklarını CHP destekçiliğiyle geçiştirecek kadar acizleşmeyecek halkın değerleriyle barışık olmak adına çürümüş, geriletilmesi gereken ve çoğu kez karşı-devrimci geniş bir toplumsallığa boyun eğmeyecek müttefikinin ya da dostunun başarısını içtenlikle isteyecek, yanı başındakinin yol almasından mutsuz olmayacak bir odak.

Sen kendini böyle bir odağın içinde tarif edebiliyor musun?