Reformist AKP

17/05/2009 Pazar
Reformist AKP

Kürt sorununda bir reformun kapısını açmaya hazırlanıyor AKP. Açıkça görülüyor. Fethullahçıların Erbil açılımından TRT 6'ya, Gül'den Tayyip'e, Irak Kürtlerinden içeride umut dağıtanlara kadar her taraftan alamet yağıyor.

Hazırlanan şey her ne ise, bunun Kürt sorununa bir çözüm olmaktan ziyade, ABD'nin Ortadoğu planlarıyla ve AKP Türkiye'sinin o kapsamda hazırlandığı rollerle ilişkili olacağı açıktır. Ama bunun her durumda Türkiye'nin geleneksel politikalarından bir kopuş içerdiği söylenebilir.

Bir tür reform. Her reform ilerletmez. Bazıları geriletir. Yaşamı halklar için daha zor hale getirir. Bu böyle bir reform. Ama yine de reform.

Reformist AKP iktidarı, eşzamanlı olarak DTP milletvekillerine yine sopa göstermektedir. Reformdan özgürleşme bekleyenler yalancı değillerse saf! Reform havucu mahkeme sopasıyla birlikte gündeme gelmektedir ve bunda şaşacak herhangi bir şey de yoktur.

AKP'nin reform hazırladığı günlere Mardin'de köy katliamının denk düşmesi bir rastlantı mıdır? Stalin'in ünlü sorusuyla "bu bir tesadüf müdür yoldaşlar?"

Stalin'in ünlü yanıtı "hayır yoldaşlar, bu bir tesadüf değildir" diyor. Komplo teorilerinden nefret eden ben, Stalin'i tekrarlayamayacağım. Ama Bilge köyünden iki mesajın birlikte yükseldiğine dikkat çekmekle yetineceğim.

Bu, bütün ülke halkına, ama özel olarak Kürt halkımıza yönelik ağır bir dehşet mesajıdır. Bu topraklarda kıyımın en alçakçası yapılabilir, yaşanabilir. Bu kıyımı kimse engellemek için uğraşmayabilir. Kıyıma uğrayanlar bir toplu mezara dolduruluverir. Kalanlar ortada kalır. Her iki tarafın yeni gerçeği göçtür. Katliamı seyreden düzen, katliam sonrası acıları ve göçü de seyreder.

Bu öldürücü sopa, koruculuğu kaldırma havucuyla birlikte masaya gelmektedir.

AKP Ermeni sorununda da bir kapıyı açmaya hazırlanmaktadır. Sınırın açılacağı tarih tartışılmakta ve daha çok şey olmaktadır...

Sınırların açılması az buz reform değil. Bizce bütün sınırlar açılmalı!

Ama sınır oyununun Türk ve Ermeni halkları arasındaki sorunu çözmekle pek bir ilgisi yok. Mesele bir kez daha ABD emperyalizminin Kafkas politikası ve bu politikanın Türkiye'ye biçtiği rollerle ilgilidir. Ermeni ve Türk halklarının, ve diğer halkların birbirlerine zarar vermeye hazır halde tutulması, emperyalist hegemonya uğraşlarının temel ilkesidir.

Çözüm mü? Geçiniz. Ancak bu bir reformdur. İlerletmeyen, aşmayan, düğümü karmaşıklaştıran... ama bir reform. AKP bu yönde kimi adımlara hazır olduğunu göstermiştir.

Reformist AKP eşzamanlı olarak ülkemizdeki 40 bin Ermeni işçiyi tehdit etmektedir. Türkiye kapitalizmi ölesiye sömürdüğü 40 bin emekçiyi rehin almış, ülkelerine 40 bin işsiz daha göndermekle bütün Ermenistan'ı tehdit etmektedir! İşgücünün çok önemli bir kısmını kaçak, yani sigortasız, yasasız, tüm haklardan yoksun olarak komşu ülkelere kiralayan yoksul Ermenistan'ı tehdit etmek alçaklıktır!

Bu bir tesadüf müdür?

Bu bir tesadüf olamaz.

Reformist AKP, Kürt çözümü derken Kürt düşmanlığını da elde tutuyor.

Reformist AKP, Ermeni çözümü derken ırkçılığı ve işçi düşmanlığını ihmal etmiyor.

AKP reformlarıyla Türkiye savaşa ve faşizme daha yakın hale geliyor.

ÖNCEKİ YAZILARI

Yangın 17/07/2019 Çarşamba
Günlerin getirdiği… 10/07/2019 Çarşamba
Solculuk nedir? 26/06/2019 Çarşamba
Bir strateji kendini imha etti 19/06/2019 Çarşamba
İki parti 12/06/2019 Çarşamba
Ya bu ya da şu, ama aynı kapı… 05/06/2019 Çarşamba
24 Haziran’a bekleriz 29/05/2019 Çarşamba
Muhalefet cephesinde 22/05/2019 Çarşamba
AKP cephesinde 15/05/2019 Çarşamba