Torba Yasa ne getiriyor?

Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nin 2015 yılında aylık periyotlarla düzenleyeceği söyleşilerin ilki bugün yapıldı. “Torba Yasa Ne Getiriyor?” başlığıyla düzenlenen ilk söyleşinin konuğu Prof. Dr. Ruşen Keleş oldu.
Serdar Nazım Yüce
Cumartesi, 31 Ocak 2015 21:13

Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nin aylık periyotlarla düzenleyeceğini duyurduğu söyleşiler başladı. Ocak ayı söyleşisinin konuğu kamu yönetimi, kentleşme ve çevre bilimleri alanında pek çok kitap ve makalesi bulunan siyaset bilimci, Prof. Dr. Ruşen Keleş’ti.  Söyleşi, Büyükkent Şubesi Başkanı Sami Yılmaztürk’ün Keleş’e plaket vermesinin ardından başladı. “Torba Yasa Ne Getiriyor?” başlığıyla yapılan söyleşide konuşan Ruşen Keleş, Torba Yasada Anayasa’ya aykırılıklar bulunduğunu ancak bu konuda yasal olarak bir kazanım elde edilmesinin hukuk devleti olup olmamakla alakalı olduğuna değindi ve Türkiye’de artık bu biçimde bir kazanım elde etmenin zorluğunu vurgulayarak, yapılabilecek şeyin yasalar çerçevesinde sivil itaatsizlik hakkını kullanmak olduğunu söyledi ve Haziran Direnişi’ni hatırlattı.

Ruşen Keleş, Torba Yasa olarak ilk sunulan 67 maddelik düzenlemenin birkaç gün önce yapılan değişiklikle 27 maddeye düşürüldüğünü belirtti. Bu yeni haliyle Torba Yasa, geniş ölçüde İmar Kanunu’ndaki değişiklikleri kapsıyor. Bunun yanı sıra İskan Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu, Çevre Kanunu ve TMMOB Yasası’yla ilgili değişiklikler de yer alıyor.  

1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI GELİYOR

Keleş, yeni Torba Yasa’da mekânsal stratejik plan, Çevre Düzeni Planı ve İmar Planı kavramlarının geçtiğine değinerek 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına dönüştürüleceğini belirtti. Buradaki amacın değişik ölçeklerde yapılan Çevre Düzeni planlarının sayısını azaltmak olduğunu vurguladı. 

KIRSAL ALANDA YAPILAŞMAYA ‘YEŞİL IŞIK’

Kırsal alanlarda “riskli yapı” ve “riskli alan” olarak ilan edilen yerlerde, her bir bağımsız bölüm için, devlet tarafından kredi desteği ve kira yardımı yapılmasının öngörüldüğünü belirten Ruşen Keleş, bu durumun kırsal alanlarda yapılaşmanın önünü açma tehlikesi doğurduğunu vurguladı.

Keleş, Kültür Varlıkları Kanunu’nda yapılan değişiklikle “kültür varlıkları” ve “doğal sit ve tabiat varlıkları” gibi iki kategori oluşturulduğunu belirtti. “Yapı yasaklı doğal sit” kavramının da Torba Yasa’da geçtiğini söyleyen Keleş, burada bir çelişki olduğunu, bunun sit alanlarında yapılaşmanın kolaylaşmasına neden olabileceğinin altını çizdi.

TMMOB YERİNE ‘İL ODACILIĞI’

Torba Yasa’nın TMMOB’la ilgili olan maddelerine de değinen Keleş, bu başlıktaki asıl amacın meslek odalarını günlük tartışma konularının dışında tutmak olduğunu söyledi. Öngörülen değişikliklerle TMMOB’a “böl ve yönet” operasyonu yapıldığını dile getiren Keleş, değişikliklerin TMMOB bütünlüğünü bozarak il odacılığının önünü açacağını vurguladı.

KELEŞ’TEN ‘OSMANLICA’ GÖNDERMESİ

Konuşması sırasında birçok Osmanlıca kelime kullandığına dikkat çeken Ruşen Keleş, AKP’nin Osmanlıca açılımını eleştirerek, Torba Yasa’da Osmanlıca kökenli kelimelerin yanlış kullanıldığının altını çizdi. 

67 madde halinde sunulan ilk Torba Yasa taslağının “imar hakkı”, “imar hakkı transferi” kavramlarının geçtiği ve Kat Mülkiyeti Kanunu, Yapı Denetimi Kanunu gibi başlıklarda da değişiklik öngördüğünü, ama yaklaşan seçimlerden dolayı bu değişikliklerden vazgeçildiğini belirterek taslaktan çıkarılan söz konusu maddelerin AKP’nin planları arasında var olduğunu söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin geçtiğimiz günlerde seçimlerden sonra “sıfır kilometre, cillop gibi” bir imar kanuna ihtiyaç olduğunu söylemesi de taslak metinden çıkarılan 40 maddenin seçimler sonrasında yeniden gündeme geleceğinin sinyallerini veriyor.