TMMOB yürüyüşe geçiyor!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, AKP bürokratlarınca hazırlanan TMMOB'yi etkisizleştirme yasa tasarısına karşı bugün birçok ilde yürüyüşe geçecek. Yürüyüş kolları Ankara’da bir araya gelecek ve 14 Şubat’ta Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirilecek.
Haber Merkezi
Pazartesi, 09 Şubat 2015 10:00

1954 yılında çıkarılan 6235 Sayılı Kanun ile kurulan, Türkiye'deki mühendis, mimar ve şehir plancılarını bir araya getiren en büyük örgüt olan TMMOB, Erdoğan'ın bitmeyen sözlü saldırılarına maruz kalmıştı. Şimdi ise kapalı kapılar arkasında hazırlanan “3194 Sayılı İmar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile TMMOB'nin örgüt yapısı ve çalışma biçimi büyük bir saldırıyla karşı karşıya.

Erdoğan'ın 2008 yılında söylediği “yapılacak olan birçok şeyi biz şu anda yapamıyorsak, inanın bu odalar sebebiyle yapamıyoruz” sözleri sonrasında Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırladığı rapor TMMOB'ye yönelik saldırının yönelimini açık biçimde göstermişti. İmar Kanunu'nun 8. maddesi bir gece yarısı operasyonu ile değiştirilmiş, TMMOB'nin gelirlerinin ve meslektaşlarını teknik olarak denetlemesinin önü 2013 yılının Ağustos ayında kapatılmıştı. Aynı yıl aralık ayında Bakanlar Kurulu, TMMOB'ye bağlı odaların idari ve mali denetimini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapmasına karar vermişti. Yine iki yıl önceki TMMOB Yasası’nı değiştirme girişimi,TMMOB'nin yürüttüğü kampanya üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ertelenmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratları tarafından hazırlanan son tasarı ise TMMOB’nin pek çok alanda gücünü kaybetmesini amaçlıyor.

TASARIDA NELER VAR?

Kaçak Saray'ın ve Zeytinburnu'ndaki 16/9 bloklarının yasallaştırılmasına zemin hazırlaması sebebi ile gündeme geldikten sonra bazı maddeleri çıkarılan Torba Yasa Tasarısı, AKP bürokratlarınca 27 maddeye indirildi. İmar Kanunu, İskan Kanunu, Çevre Kanunu ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun maddelerini içeren yeni tasarının TMMOB'yi ilgilendiren 8 maddesi ise birkaç değişiklik dışında yeni tasarıda hâlâ gündemde.

Tasarı ile, 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'nda TMMOB'nin “hükmü şahsiyeti”, faaliyet alanı ve örgütlenme biçimine ilişkin maddelerde değişiklik öngörülüyor. TMMOB, tasarının gündeme gelmesinden hemen sonra “Örgütlü Gücüne ve Halkına Güvenen” TMMOB'nin susturulamayacağını ilan ederek tüm üyelerine yaptığı açıklamada tasarının bu ülkenin mühendislerinin, mimarlarının, şehir plancılarının ve onların örgütü TMMOB’nin talebi olmadığını açıkladı. AKP'nin “bir türlü arka bahçesi yapamadıkları örgütümüzü parçalayarak, bölerek güçsüzleştirmek, etkisizleştirmek” istediğini ilan etti.

Tasarıyla birlikte AKP hükümetinin yaratmaya çalıştığı TMMOB, hükümetin siyasi yönelimlerine açık, mesleki ve teknik bilgisini halkın yararına, bağımsızca kullanabilme yeteneğinden yoksun; merkeziyetçi değil, daha çok il düzeyinde kurumsallaşan; illerde mali açıdan zayıf kalacağından dava açma yetkisine sahip olsa da bu yetkiyi mali yetersizlik sebebi ile kullanması zorlaşan; seçim sistemi değişeceğinden yetkili organları karar alma süreçleri açısından istikrarsız; kamu ve özel sektörde çalışan üyelerin örgüt içinde etkisizleştiği, daha çok özel büro tescil belgesine sahip piyasaya iş yapan mühendis, mimar ve şehir plancılarının bir araya geldiği bir yapı haline getirilmek isteniyor. Böylelikle kamu yararı ve toplum çıkarı değil, özel çıkar ilişkileri hakim kılınacak, 1973'ten itibaren oluşan emperyalizme karşı kamucu TMMOB geleneği yok edilecek.

TASARIDAN SONRA SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geri adım atmadığı gibi en basit şikayet ve ihbar üzerine TMMOB'nin ve bağlı odaların Valilik tarafından teftiş edilmesinin önünü açan tebliğ 24 Aralık 2014'te Resmi Gazete'de yayımladı. Tebliğ ile birlikte meslek örgütünün görevlendireceği mühendis, mimar ve şehir plancılar yurt dışına çıkışta Bakanlık'tan izin almak zorunda bırakıldılar.

TMMOB Yönetimi yaptığı basın açıklamasında şeffaflık ve denetimden kaçınanın TMMOB değil, AKP hükümeti olduğunu vurgulayarak “rant düzenini teşhir etmeye” devam edeceğini duyurdu. Örgütlü olduğu illerde TMMOB üyeleri, sendikalar ve yerel örgütlerin katılımıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri önüne siyah çelenk bıraktılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TMMOB ile görüşme önerilerine ise cevap vermedi.

'SÖZÜNÜ KIZILAY'DA SOKAKLARDA SÖYLEYECEK'

TMMOB'ye bağlı odalar ve şube yönetimleri seslerini duyurmak için örgütlü olduğu tüm illerde bildiri dağıtarak halkı TMMOB'ye dönük saldırılara karşı bilgilendirmeye çalıştı.

Nihayet, 31 Ocak'ta toplanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği; Oda Başkanları ve Oda Sekreter/Yazman Üyeleri ortak toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda, yasa tasarısına karşı 14 Şubat Cumartesi günü, Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yaptı. Bugünden başlayarak Ankara'da buluşmak üzere TMMOB, 8 ayrı bölgeden basın açıklamaları yaparak yürüyüşe geçecek. 14 Şubat'taki Olağanüstü Genel Kurul'dan sonra ise “sözünü Kızılay'da, sokaklarda söyleyecek”.