Sümer Holding Lojmanları TÜRGEV'e mi devrediliyor?

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Sümer Holding lojmanlarının apar topar boşaltılmasıyla ilgili Meclis'e soru önergesi verdi.
Çarşamba, 11 Şubat 2015 16:41

CHP'li Levent Gök, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yanıtlanmasını istediği soru önergesinde, Ankara Emek Sümer Holding Lojmanlarının boşalttırılması girişimlerinin, binaların TÜRGEV'e devri iddialarıyla ilgisi olup olmadığını sordu.

Gök, TBMM Başkanlığına sunduğu önergede şu soruları sordu:

“Sümer Holdinge ait lojmanlar, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından önceki tarihlerde satışa çıkarılmış mıdır?
Çıkarıldıysa kaç kez ihale yapılmış ve ihale neden sonuçlanmamıştır?
Anılan lojmanların Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Maliye Hazinesine devredildiği doğru mudur?
Doğru ise hangi amaçla devir işlemi gerçekleştirilmiştir? Devir işlemi hangi tarihte yapılmıştır?
Devir işlemine karşı yargı yoluna gidilmiş midir? Gidilmişse giden kuruluş kimdir?
Yargılama sonucu beklenmeden lojmanların boşaltılmasında zora başvurulması insani anlayışla örtüşmekte midir, hukuka uygun mudur?
Yangından mal kaçırırcasına yargı kararı beklenmeden lojmanları zorla boşaltmada iki otobüs çevik kuvvet polisi ile içine düşülen bu acilliği, binaların TÜRGEV’e devri ile ilişkilendiren iddialar doğru mudur? Bu iddialara karşı bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?
Yargı kararını beklemeden, kar ve soğuk ortamında öğrencilerin okul, ailelerin barınma koşulları hiçe sayılarak girişilen bu zora dayalı acil tahliye işlemini durdurmak üzere ilgililere bir talimat verecek misiniz?”