Sağlık emekçileri ve hekimler yasa tasarısını protesto için Ankara'ya gidiyor

Meclis Komisyonu’nda kabul edilen ve ‘sağlıkta şiddete karşı’ diye sunulan yasanın ‘şiddeti değil hekimlerin çalışma hakkını engellediğini’ belirten TTB ve SES, 11 Kasım Pazar günü Ankara’da eylem yapacak.
Haber Merkezi
Cuma, 09 Kasım 2018 14:35

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), 11 Kasım Pazar günü saat 13.30’da Ankara Kuğulupark’ta toplanarak Meclis Komisyonu’nda kabul edilen Torba Yasayı protesto edecek.

TTB ve SES tarafından yapılan ortak açıklamada, TBMM Sağlık Komisyonu’nda kabul edilen Torba Yasa’nın iddia edildiği gibi sağlıkta şiddeti önlemeyeceği belirtildi. Yasa tasarısının KHK ile işinden olan binlerce hekimin çalışma hakkını elinden aldığının vurgulandığı açıklamada “Söz konusu yasa ile hekimlerin eğitim ve çalışma hakkı tümden engellenmekte, hekimler açlığa mahkûm edilmek istenmektedir” denildi.

Yasa tasarısının “şiddeti değil, çalışma hakkını engellediğini” belirten TTB ve SES, haklarında meslek icrasının yasaklanmasını gerektiren bir suçtan dolayı mahkemeler tarafından verilmiş bir ceza olmayan hekimlerin, hekimlik yapmalarının engellenmesinin hukuka ve insan haklarına aykırı bir biçimde sağlık komisyonunda kabul edildiğini belirtti.

Bunun "hekimleri cezalandırmayı esas alan, işsizlik, yoksulluk ve açlıkla tehdit eden, meslek örgütlerini yok sayan antidemokratik ve kabul edilemez” bir yaklaşım olduğunu kaydeden TTB ve SES, 11 Kasım Pazar günü sağlık emekçileri olarak Ankara Kuğulupark’ta buluşarak tasarının geri çekilmesini talep edeceklerini bildirdi.

Açıklamada, ihraç olmuş ve güvenlik soruşturmasıyla işe başlaması engellenmiş tüm hekimler ve sağlık emekçilerinin bu eylemde mesleklerine ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirecekleri belirtildi.