Sağlık Bakanlığı’nın 100 günlük planında piyasa baş sırada

Sağlık Bakanlığı’nın 100 Günlük İcraat Programında sağlık turizmi kapsamında dünyadan daha çok 'müşteri çekebilmek' için gerekli 'mükemmeliyet merkezleri' baş sırada yer alırken 4 şehir hastanesinin 100 gün içinde açılışının yapılması öngörülüyor.
Cuma, 10 Ağustos 2018 15:13

Sağlık Bakanlığı’nın 100 Günlük İcraat Programı’nın ilk sırasında küresel sağlık turizmi piyasasında daha çok “müşteri” çekebilmek için akreditasyon sağlayan “mükemmeliyet merkezleri” yer alıyor. “Sağlık turizminde Türkiye’nin bir marka haline getirilmesi” de Bakanlığın 100 günlük hedefleri arasında.

“Kronik hastalık ve risk faktörleri azaltılarak sağlıklı nesiller oluşturulması” gibi 100 günlük bir plan için fantastik sayılabilecek ifadelerin yer aldığı programda, bir süredir gündemde olan ve tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinin merkezi ihaleyle alınarak hastanelere gönderilmesini hedefleyen “sağlık market” uygulamasının 100 gün içinde hayata geçirileceği belirtiliyor. 

Manisa, Elazığ, Ankara-Bilkent ve Eskişehir’deki şehir hastanelerinin açılması da programda yer alıyor.

Aşının “Türkiye’de yerlileşmesi”nin sağlanması ifadesi de bakanlığın açıkladığı maddeler arasında.

Sağlık Bakanlığı’nın 100 günlük programında yer alan maddeler şunlar:

1- Ülkenin alanındaki tüm potansiyelin değerlendirileceği mükemmeliyet merkezleri kapsamında özellikli sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir ve sürdürülebilir olmasının sağlanması

2- Sağlıklı yaşam kültürünün desteklenmesi kapsamında kronik hastalıkların ve risk faktörlerinin azaltılarak güçlü gelecek için sağlıklı nesiller oluşturulması

3- Anne ölüm oranının yüz binde 14’ün altına düşürülmesi için anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi

4- Sağlık turizminde Türkiye’nin marka haline getirilmesi

5- Sık tüketilen, satın alma ve işgücünün büyük kısmını oluşturan malzemelerin temininin kolaylaştırılması ve yerlilik oranının artırılması amacıyla Sağlık Market Uygulamasının hayata geçirilmesi

6- Sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm ile bürokrasinin azaltılması ve finansal tasarrufun sağlanması

7- Kamu hastanelerinde öncelikli acil hasta ayrımının modellenmesiyle acil servis hizmet kapasitesinin geliştirilmesi

8- Obezite ile mücadele kapsamında obezite mükemmeliyet merkezlerinin yaygınlaştırılması

9- Stratejik bir ürün olan aşının Türkiye’de yerlileştirilmesinin sağlanması

10- İlaç ve tıbbi cihazlarda yerelleşme/yerlileşme/millileşme çalışmaların hızlanması

11- Aile hekimine başvuru oranının %40’a çıkarılması ve mahallinde daha iyi sağlık hizmeti sunulması için Aile Hekimliği Sisteminin güçlendirilmesi

12- Evde sağlık hizmetleri kapasitesinin %20 artırılarak yatağa ve eve bağımlı daha fazla vatandaşımıza ulaşılması

13- Manisa, Elazığ, Ankara-Bilkent ve Eskişehir’de yüksek teknolojili 4 şehir hastanesinin açılması

14- Vatandaşımızın sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için 20 adet hastane ve 2 adet Ağız Diş Sağlığı Merkezi açılması

15- Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

16- 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması


İLGİLİ HABER