İşsizlik Fonu'ndan patronlara asgari ücret desteği 2019'da da sürecek

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Buna göre İşsizlik Fonu'ndan patronlara asgari ücret desteği 2019 yılında da devam edecek.
Perşembe, 10 Ocak 2019 21:24

İşsizlik Fonu'ndan patronlara "asgari ücret desteği"nin 2019'da da devam etmesini öngören düzenlemenin yer aldığı kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

Kanun teklifine göre "asgari ücret desteği" 2019'da da sürecek. Evlerde üretilen bazı ürünlerin vergiden istisna olması, 250 liraya kadar eksik ödemelerin vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmemesi gibi düzenlemeler de Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alıyor.

Teklife göre 500'ün üzerinde işçi çalıştıran işletmelerde asgari ücret desteği 150 TL, 500'den az işçi çalıştıran işletmelere 100 TL olacak. Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

TAZMİNAT VE YARDIMLARA VERGİ MUAFİYETİ

Sadece ilgili kanunlar kapsamında işverenlerce, hizmet erbabına, ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar gelir vergisinden istisna olacak. İşsizlik Sigortası Kanunu ve İş Kanunu kapsamında olmaksızın, işsizlik veya işe başlatmama tazminatı ve benzeri adlar altında yapılan çeşitli ödemeler kapsam dışında olacak. 

Vergiye uyumlu mükelleflerde, her bir beyanname itibarıyla 250 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler, vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmeyecek.

27 Mart 2018 tarihinden önce işten ayrılan hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisi ret ve iade edilecek.

Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesi kapsamında yapılsa dahi ek tazminat niteliğinde olmayan ihbar tazminatı, normal ücret, yıllık izin ücreti, geçmiş veya mevcut dönemdeki çalışmalar karşılığı yapılan hizmet primi ve ikramiye ödemeleri ile ücret kapsamında olan benzeri ödemelerden kesilen gelir vergisinin iade edilmesi söz konusu olmayacak.

HAZİNE BAKANLIĞI'NA YETKİ

Elektronik belge düzenlemek suretiyle de eğlence vergisinin beyan ve ödemesine imkan verecek idari düzenlemeleri yapabilmesi için de Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilecek.

UEFA MÜSABAKALARINDA KDV İSTİSNASI

2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişiliklerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna olacak.

RİZE, ÇANDARLI VE AHLAT'TA YAPILAŞMAYA DAİR SINIRLAYICI HÜKÜMLERDEN MUAFİYET

Kanun teklifinde ayrıca yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümlerden muafiyet verilen yerler de yer aldı. Buna göre "Rize ile Bitlis'in Ahlat ilçesinin topoğrafik yapısı nedeniyle yerleşilebilir alanların kısıtlı olması, özellikle yükseköğretim ve resmi kurum alanlarının yerleşebileceği alternatif alanların bulunamaması nedeniyle; İzmir Çandarlı ve Rize İyidere limanlarında ulaştırma faaliyetlerinin ve lojistik hizmetlerin uluslararası düzeye çıkarılması için kıyı ve su alanlarının kullanımının artırılmasına yönelik; sınır ve koordinatları belirlenen alanlarda, kaynakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacına yönelik için Kıyı Kanunu'nun kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümlerinden muaf tutulacak".