İHD 2014 İnsan Hakları İhlali Raporunu yayınladı

İnsan Hakları Derneği, her sene yayınladığı İnsan Hakları İhlalleri Raporunu yayınladı. 2014 İnsan Hakları İhlalleri Raporunda yaşam hakkından gösteri ve toplantı özgürlüğüne pek çok başlık yer aldı.
Çarşamba, 04 Mart 2015 23:03

İnsan Hakları Derneği (İHD) 2014 Yılı İnsan Hakları İhlalleri Raporunu yayınladı.

Çalışma, İHD şubelerine yapılan bireysel başvurular, İHD şubelerinin oluşturduğu İnsan Hakları İnceleme ve Araştırma Komisyonlarının raporları, yerel ve ulusal basın ve yayın organlarında yer alan haberler, diğer sivil toplum örgütlerinin raporları ve resmi kurumların verilerinden derlenerek, İHD Genel Merkezi Dokümantasyon Birimi’nce hazırlandı.

477 sayfalık rapor 16 ana başlıktan oluşuyor:

Yaşam hakkı, sığınmacı ve göçmenlere yönelik ihlaller, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, İHD yönetici ve üyelerine yönelik baskılar, toplantı ve gösteri özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkına yönelik ihlaller, ekonomik ve sosyal haklar, eğitim ve kültürel haklar, çevre hakkı, yerleşim ve mülkiyet hakkı, sağlık hakkı, din ve vicdan özgürlüğü,engelli hakları, doğal afetler.

Raporda 2014 boyunca 15'i çocuk 103 kişinin yargısız infaz ile öldürüldüğü, 11.262 kişinin gözaltına alındığı, 1.273 kişinin tutuklandığı verilerine yer verildi. Ayrıca rapora göre 2014 yılı boyunca 646 gösteriye polis saldırısı gerçekleşti.