Gezi'nin doktorları yargılanıyor

Gezi Direnişi'nde halka sağlık yardımında bulunduğu için yargılanan doktorların duruşmasında bugün karar bekleniyor.
Cuma, 20 Şubat 2015 09:54

Ankara'da Gezi Direnişi'nde halka sağlık yardımında bulunan doktorların yargılanmasına ilişkin Ankara Tabip Odası açıklamada bulundu.

Açıklamada şöyle denildi:

Sağlık Bakanlığı Ankara Tabip Odası’nı Gezi Parkı protestoları sırasında göstericilere sağlık yardımı sağlamakla suçlamaktadır. Ankara Tabip Odası’nın Yönetim ve Onur Kurullarının görevden alınması talebiyle açılan davanın, kararın açıklanmasının muhtemel olduğu, üçüncü duruşması 20 Şubat 2015 Cuma günü saat 09.45’te Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecektir.
Anımsanacağı üzere, Gezi Parkı protestoları sırasında Türkiye’nin hemen her yerinde olduğu gibi Ankara’da da kolluk kuvvetlerinin yoğun şiddeti sonucu binlerce kişi yaralanmış, biber gazının zararlı etkilerine maruz kalmış, bir çok insanımız yaşamını kaybetmiştir. Yaralı sayısı Türkiye’de 8163 kişiye, Ankara’da 1549 kişiye ulaşmıştır. Yitirdiğimiz yurttaş sayısı biri Ankara’da olmak üzere 8’i bulmuştur. 11 yurttaşımız gözünden olmuştur. Olayların yaygınlığı ve niceliksel büyüklüğünün de etkisiyle Sağlık Bakanlığı yaralılara müdahalede etkisiz kalmıştır.
“Halk sağlığını korumak” Türk Tabipleri Birliği’ne ve tabip odalarına 6023 Sayılı Yasa ile verilmiş bir görevdir. Öte yandan, hekimlik mesleğinin ettiğimiz yeminle ve uluslar arası ilkelerle de belirlenen etik değerlerine göre hekimler sağlık yardımına gereksinim duyanlara hiçbir ayrım gözetmeden yardım etmekle yükümlüdür. Hekimler ve tabip odaları Gezi Direnişi örneğinde olduğu gibi, tıbbi yardım ihtiyacının çok açık ve acil olduğu durumlarda bu gereksinimi görmezden gelemezler, aksi halde mesleki ve etik sorumluluklarını ihmal etmiş olurlar.
Bu dava ile “iyi hekimlik” değerleri yargılanmakta, hekim örgütleri toplumsal sorunlara duyarsız kılınmak istenmektedir. Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları Sağlık Bakanlığı’nın bu baskıcı tutumu karşısında yılmayacaktır. Çünkü, bizce, halkın sağlık hakkını umursamayan hekimlik “iyi hekimlik” değildir.
Bu davayı aralarında Dünya Tabipleri Birliği’nin de bulunduğu bir çok uluslar arası hekim örgütü, ulusal ölçekte de çok sayıda emek ve meslek örgütü yakından izlemekte ve odamıza destek vermektedir.
Davanın sonuçlanma olasılığının yüksek olduğu 20 Şubat duruşmasında dayanışma irademizi güçlü bir şekilde sergilemeli, “iyi hekimlik” değerlerine yapılan bu saldırıya hep birlikte karşı koymalıyız.
Bu amaçla 20 Şubat günü saat 09.00’da Ankara Adliyesi’nin bahçesinde toplanılacak ve 09.15’te bir basın açıklaması yapılacaktır. Katılımınız Ankara Tabip Odası’na, “hekimlerin gücü”ne güç katacaktır.
Saygılarımızla.
Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu