Danıştay, ‘telefon dinleme’ yönetmeliğinin 5 maddesini iptal etti

Danıştay, ‘telefon dinleme’ yönetmeliğinin 5 maddesini iptal etti. Maddeler arasında ‘Başka suretle delil elde edilememesi durumunda şüphelinin telefonun dinlenmesi’ hükmü de var.
Perşembe, 05 Mart 2015 10:29

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre Danıştay’ın, özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyeti, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini doğrudan ilgilendiren telefon dinleme, teknik araçlarla izleme gibi konuları düzenleyen Adalet Bakanlığı yönetmeliğinin beş maddesini hukuka aykırı bulup iptal ettiği ortaya çıktı.

 İstanbul Barosu, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına ilişkin Adalet Bakanlığı’nın 2007’de çıkardığı yönetmeliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

Danıştay 10. Daire, ilk kararında yönetmeliğin bazı hükümlerini iptal ederken, 5. madde 1. fıkra, 10. madde 4. fıkra, 22. madde, 28. madde 6. fıkra birinci tümce ve 30. madde 2. fıkra yönünden ise davayı reddetmişti.

Kararın temyizi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 10. Daire’nin iptal kararlarını onarken, reddettiği kararları ise bozmuştu. Bozma kararının ardından Danıştay 10. Daire, davayı yeniden görüştü.

İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre Danıştay dava dairelerine, ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdikleri kararların temyizen bozulması halinde ısrar olanağı tanınmadığı gerekçesiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun bozma kararına uyan 10. Daire, yönetmeliğin beş maddesini de iptal etti.