Beşiktaş'ta cemevleri 'ibadethane' statüsüne kavuşuyor

Beşiktaş Belediye Meclisi, cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşmasıyla ilgili sunulan önergeyi oy birliğiyle kabul etti.
Pazartesi, 02 Şubat 2015 16:33

Belediyeden yapılan açıklamada, konuyla ilgili mecliste CHP Grup Başkanvekili Eyüp Birgün'ün söz aldığı belirtildi. Birgün'ün meclise sunduğu yazılı önergesinde şu ifadelere yer verildi: "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2 Aralık 2014 tarihli kararı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14-6 ve 15. maddesinin 5. fıkrasının son cümlesi uyarınca cemevlerinin ibadet yeri sayılması ve diğer ibadethanelere tanınan haklardan ayrımcılık yapılmadan yararlandırılması için cemevlerinin 'İbadethane' olarak değerlendirilerek yasanın tanıdığı hak ve hizmetlerinden yararlandırılması hususunda önergemizin Hukuk Komisyonu'na havalesini öneriyorum."

Önerge, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.