2019 bütçesinde 'aslan payı' sermaye kurtarma operasyonunun merkezindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı'na

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından geçen Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021), Resmi Gazete’de yayımlandı. Plan ekinde 2019, 2020, 2021 bütçesi teklif tavanları da yer aldı. Listede ilk sırada Hazine ve Maliye Bakanlığı yer alırken, Erdoğan'ın 845 milyonluk bütçesi 2 milyar 818 milyon liraya yükseltildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesindeki olağanüstü artışın, 'Finansal Borçların Yeniden Yapılandırması' düzenlemesi başta olmak üzere 'sermayeyi kurtarma operasyonu'nun merkezinde durmasından kaynaklandığı görülüyor.
Perşembe, 11 Ekim 2018 12:22

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan, önceki hafta kamuoyuna sunulan Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021) yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Plan'ın eklerinde "Genel bütçeli kamu idareleri 2019 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları" da yer aldı.

ASLAN PAYI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçeden alacağı pay 388 milyar 945 milyon lira oldu. (Geçtiğimiz yıl Maliye Bakanlığı 177 milyar, Hazine Müsteşarlığı ise 97 milyar pay almıştı.) Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesindeki olağanüstü artışın, döviz bazındaki kamu borçları başta olmak üzere kur artışının etkilerinin yanısıra 'Finansal Borçların Yeniden Yapılandırması' düzenlemesi başta olmak üzere 'sermayeyi kurtarma operasyonu'nun merkezinde durmasından kaynaklandığı görülüyor. Bütçe artışında aynı zamanda vergiler başta olmak üzere emekçilerden sermayeye aktarmak üzere "kaynak yaratma" hedeflerinin de etkisi bulunuyor. 

CUMHURBAŞKALIĞI, DİYANET, JANDARMA 2019 BÜTÇESİNDE İHYA EDİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı'nın geçtiğimiz yıl 845 milyon lira olan bütçesi, bu teklifle birlikte 2 milyar 818 milyon liraya yükseliyor.

Geçtiğimiz yıl 7,7 milyar lira bütçesi olan Diyanet ise, bu yıl tam 10 milyar 445 milyon lira bütçeden pay alacak.

Milli Savunma Bakanlığı bütçeden 46 milyar 462 milyon lira pay alırken, geçtiğimiz yıl bu rakam 40 milyar liraydı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bütçeden alacağı pay bu yıl 33 milyar 676 milyon liraya yükseltildi.

Jandarma Genel Komutanlığı bütçesi de 6 milyar artarken, 19 milyar 604 milyon liraya yükseldi.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ise 92,5 milyar liradan 113 milyar liraya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın bütçeden alacağı pay ise 48 milyar lira oldu.