Yeni müfredattan al haberi: Osmanlı yıkılmamış!

AKP'nin yeni eğitim müfredatı gericilikte sınır tanımazken, büyük bir tarih tahrifatına da girişmiş oldu. Müfredatın Osmanlı'yı anlatan bölümünde sadece kuruluş ve yükselme dönemlerine yer verilirken, Osmanlı'nın gerileme ve dağılma dönemlerine hiç yer verilmedi. 8. sınıf dersinde Osmanlı'nın yıkılışı öğretilmeden birden Cumhuriyet'e geçiliyor... Üstelik Cumhuriyet'e geçilen derste Atatürkçülük konuları çıkarılarak yerine 15 Temmuz ve Osmanlı övgüsüne yer verildi.
Haber Merkezi
Cumartesi, 22 Temmuz 2017 08:08

AKP'nin hazırladığı son eğitim müfredatına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Baştan sona gerici bir tarzda kurgulanan eğitim müfredatında, Osmanlı'nın gerileme ve yıkılma sürecine ilişkin tek bir ifade bile bulunmuyor...

MEĞER OSMANLI YIKILMAMIŞ...

AKP'nin yeni eğitim müfredatına ilişkin ortaya çıkan son ayrıntılara göre, 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde ilginç bir tarih tahrifatına girişilmiş durumda.

Erdoğan'ın her fırsatta yaptığı "ecdat" övgüsü yeni müfredatta Osmanlı'nın yıkılmamasına kadar uzatılırken, ders kapsamında sadece Osmanlı'nın kuruluş ve yükseliş dönemlerine yer verildi.

Konuya ilişkin ayrıntıları paylaşan Eğitim-İş Sendikası, "Cumhuriyet değerleriyle çatışıp sürekli Osmanlı vurgusu yapan AKP, müfredatta kendi zihniyetini somutlaştırmıştır. Daha önceki program da olduğu gibi, 7.sınıf programında yer verilen Osmanlı Tarihi konularında sadece kuruluş ve yükselme dönemi ele alınırken gerileme ve dağılma dönemlerine hiç yer verilmemiştir. Osmanlı’nın son dönemlerine yer verilmemesi nedeniyle, 7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi ile, 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konuları arasındaki konu ve kronoloji bağlantısı sağlanamamaktadır" ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR VE MİRAS ÜNİTESİNDE: CİHAT!

AKP'nin gerici eğitim müfredatında yer alan ve Eğitim-İş Sendikası'nın dikkat çektiği ilginç ayrıntılardan bazıları ise şu şekilde:

  • 7. sınıf programında Kültür ve Miras ünitesinde Osmanlı’nın Gaza ve Cihat politikalarına yer verildi.
  • İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersi programında 15 Temmuz ve Osmanlı övgüsüne yer verildi.
  • Türk Dili ve Edebiyatı dersinde "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri" başlıklı bir yazı yazdırılması istendi. 
  • Evrim teorisi müfredattan çıkarıldı.
  • Biyolojik çeşitlilik konusunda evrimsel tarih açıklanmadığı için, sadece ezbere dayalı canlı çeşitliliği verilmektedir. Bu kadar canlı çeşitliliği varken, canlının oluşum tarihini bilmemek, öğrencilerde bilgi bütünlüğü oluşmaması anlamın gelmektedir.
  • Fosil kayıtları ve jeolojik oluşum konularını da müfredattan tamamen silmiştir.