Türkiye'de anne sütü bankasının olmamasının nedeni: Gericilik!

Küba 10'uncu süt bankasını kurarken, Türkiye'de anne sütü bankası projesi dinsel tartışmalar nedeniyle rafa kaldırıldı. Oysa anne sütü hem bebek hem de anne sağlığı açısından yaşamsal öneme sahip. Bebekler ilk altı ayda yalnızca anne sütüyle beslenmeli.
İlker Belek
Cumartesi, 12 Ağustos 2017 08:55

Anne sütü hem bebek hem de anne sağlığı açısından yaşamsal öneme sahip. Bebekler ilk altı ayda yalnızca anne sütüyle beslenmeli.

Böyle ama hasta ve annesi emziremeyen bebekler bu vazgeçilmez gıdadan mahrum kalabiliyorlar.

O nedenle Dünya Sağlık Örgütü bütün ülkelere anne sütü bankaları kurmalarını öneriyor. Süt bankası toplumsal dayanışmayı geliştirmek gibi bir işleve de sahip. Küba geçenlerde 10. süt bankasını hizmete soktu.

TÜRKİYE'DE NEDEN YOK? 

Türkiye’de ise Sağlık Bakanlığı 2013 yılında bir proje olarak anne sütü bankasını gündeme getirdi.

Ama… Gericiler anne sütü bankasının dinen, ahlaken uygun olmadığı noktasında yaygara kopardılar.

Bunun nedeni olarak da hangi anneden alındığı belli olmayan sütün müslüman bir bebeğe verilmesinin haram olacağını yazdılar. Aslında bu gerekçe din adına yapılan açık bir ayrımcılık, faşist düşünce yapısının dine bulandırılmış haliydi.

Annesinin sütünü alamayan bebeklerin sütanneler tarafından beslenmesi dinen uygundu, ama süt bankasına izin verilmemeliydi. Zaten hiçbir müslüman ülkede yoktu, ayrıca da Avrupa Birliği dayatmasıydı. Banka sütüyle beslenmiş bebek, ya ileride o bankaya sütünü vermiş annenin çocuğuyla evlenecek olursa ne olurdu? Kardeş kardeşiyle evlenmiş ve günahların en büyüğünü işlemiş olmaz mıydı? Neslimiz de bu şekilde bozulmaz mıydı?

Bu görüşlerin propagandasını yapan kimi gerici çevreler, görevlerine daha bir itikat ile bağlanıp karşıt imza kampanyaları bile düzenlediler, kısa süre içinde 60 bin imzaya ulaştıklarını, müslümanlardan bu ulvi uğraşlarına daha fazla destek beklediklerini açıkladılar.

Sonuçta Sağlık Bakanlığı konuyu unutmayı yeğledi.

Şaşırmamak gerekir. Çünkü asıl şaşırtıcı olan AKP’nin tamamen insani ve bilimsel bir uygulama olan süt bankasını gündeme almış olmasıdır.

İşte bu gibi nedenlerle "Gericilik insanlığın, sağlığın, bilimin düşmanıdır" diyoruz hep.