Sayıştay, AKP'li belediyenin tüm ihalelerinin aynı firmaya gittiğini belirledi

Sayıştay, 2016 yılı denetim raporunda AKP'l Gaziantep Belediyesinin tüm ihalelerinin aynı firmanın kazanmasına eleştiriler yöneltti.
Cumartesi, 21 Ekim 2017 10:09

Sayıştay, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili 2016 yılı denetim raporunda belediyenin “açık ihale” yapmamasına sert eleştiriler getirdi.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre AKP’li belediyenin açık ihaleden kaçındığına dikkat çeken Sayıştay, “İhalelere belediye şirketleri ve belediye ihalelerinin çoğunluğunu da alan (K) şirketinin çağrıldığı ve bunlarla ihale yapıldığı görülmektedir. İhalelerde saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin ihlal edildiği, anlaşılmıştır” tespiti yaptı.

"HEP AYNI FİRMALARA"

Sayıştay’ın raporunda “İhale Kanunda Belirtilen Özel Haller İçin Kullanılması Gereken Pazarlık Usulünün (21/B) Süreklilik Arz Etmesi ve Bütün İhalelere Aynı Firmaların Davet Edilmesi” başlığı altında önemli tespitler yapıldı.

İşte o bölümden satır başları:

İhalelerin çoğunu alan şirketle ihale yapıyorlar: Yapılan ihalelerde pazarlık usulünün kullanılmasına rağmen, Kamu İhale Kanunu’nun 21- (b) maddesinde belirtilen doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların meydana gelmediği ve pazarlık usulünün süreklilik arz edecek şekilde kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca ihalelere belediye şirketleri ve belediye ihalelerinin çoğunluğunu da alan (K) şirketinin çağrıldığı ve bunlarla ihale yapıldığı görülmektedir.

Hep aynı firma, işte örnekleri: Kamu idaresinin hizmet alım ihaleleri incelendiğinde belirli hizmet alım ihalelerinin kanunda belirtilen ihale usulleri ile ihale yapılması için yeterli süre olması rağmen ve Kanunda Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkabilme şartları oluşmamasına rağmen bu usulle ihaleye çıkılmıştır. Örneğin Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığının yaptığı Park Bahçe Genel Temizlik ve Bakım Hizmet Alım İşi 2015 yılının tamamında pazarlık usulü aynı firmaya yaptırılmış, bu iş 2016 yılında da iki defa pazarlık usulü ile aynı firmaya ihale edilmiştir. Aynı şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığının yaptığı üç ayrı personel alım işi 2015 yılının sonunda pazarlık usulü ile ihale edilmiştir. Bu ihale kapsamındaki işler 2016 yılında iki defa aynı firmalara pazarlık usulü ile yaptırılmıştır.

Belediye açık ihaleden kaçıyor: Görüldüğü gibi kamu idaresi Kamu İhale Kanunu'nun 21-b maddesinde yer alan pazarlık usulü koşulları oluşmaksızın bu ihale usulünü kullanmakta ve açık ihale usulünden kaçınarak mevzuata aykırı ihale yapmaktadır. Bu durum; ihalenin temel ilkelerine aykırılık teşkil etmekte ve rekabeti engellemekte ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını engellemektedir. Ayrıca bu yapılan 21-b ihaleler belli şartlar sağlanmadan yapıldığından dolayı ihalesiz iş yapma kapsamındadır.

BELEDİYE KENDİNİ SAVUNDU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada şöyle denildi:

“10 yıldır (2006- 2016) devam etmekte olan Kart 27 Elektronik Bilet Sisteminin sözleşme süresi sona ermiştir. Belediyemiz yaptığı alımlarda, iş bitiminde geçici kabul işlemi öncesinde gerekli kontrolleri yapmaktadır. Uzman bilirkişilere belediyemizce yaptırılan geçici kabul öncesi incelemede bu açık tarafımızca tespit edilerek ilgili firmadan bu bedel talep edilmiş ve ilgili firma da bu açığı kabul ederek tespit edilen bu tutarı kurumumuza ödemiştir. Sayıştay’a da bu durum belediyemizce bildirilmiştir. Özünde söz konusu hesaptaki eksiklik Sayıştay denetiminden önce belediyemizce tespit edilmiş olup tutarın kurumumuza tahsisi sağlanmıştır."