Sadece imam hatip açacaklar: İşte AKP'nin yeni planı!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) imam hatip okullarının açılmasına yönelik nüfus şartını değiştirmesinin ardından ülkenin 5’te birinde sadece imam hatip okulları açılabileceği ortaya çıkmıştı. Bu düzenleme 191 ilçede sadece imam hatip açılabilmesi anlamına gelirken, AKP bu başlıkta bugün yeni bir düzenlemeye gitti. Yeni düzenleme bir düzeltmeden ziyade, kağıt üstünde yeni bir oyundan ibaret...
Kadir Sev
Cuma, 15 Eylül 2017 09:47

Bugünkü Resmi Gazetede 24 Haziran 2017 günü yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı ve okul açılabilmesinde nüfus koşulunun öngörüldüğü düzenlemeler kaldırıldı. Değişiklikle Milli Eğitim Bakanlığı nüfusu 5 binin altında olan yerleşim yerlerinde de, ihtiyaç olduğuna karar verebilecek ve imam hatip lisesi dışında da okul açabilecek.

Yeni kural şöyle; “okulun açılması, ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça sağlanır.”

Nüfus koşulunun kaldırılması, geri adım atıldığı anlamına gelmiyor. Asıl amaç, yargının dolanılmasıdır.

Çünkü nüfus koşulunun öngörüldüğü kuralları içeren düzenlemelerin iptali için Danıştay’da davalar açıldı. Kurallar değiştirilerek Danıştay’ın iptal olasılığına karşı önlem alınıyor.

Getirilen bu düzenlemeyle Milli Eğitim Bakanlığına, hiçbir ilkeye ve ölçüte uyma gereği duymaksızın, dilediği yerde okul açma yetkisi tanındığı için çok daha keyfi davranabileceği bir ortam hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin değiştirilen maddeleri aşağıda karşılaştırmalı olarak görülmektedir. Koyu yazılanlar 15 Eylül 2017 değişikliğiyle getirilen kurallardır. Kaldırılan düzenlemeler ise küçük puntolu üzeri çizili ve gölgeli yazılmıştır.

Kurum açma ve kapatma

MADDE 4 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, il millî eğitim müdürlüğünün teklifi ile valilikçe planlanır ve toplu inha listesi nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilerek Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır. Ayrıca Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi ve mesleki eğitim merkezinin açılması ve kapatılması; ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça sağlanır. Bu sayılanlar dışında kalan kurumlar ile imam hatip ortaokullarının pansiyonları ve yatılı bölge ortaokulları valiliğin teklifi, ilgili genel müdürlüğün uygun görüşü üzerine Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır. 

Ortaöğretim kurumlarının açılması

MADDE 7 – (1) Anadolu lisesi açılabilmesi için; 9 uncu sınıfa kayıt olacak en az 2 şube mevcudunda öğrenci, binada en az 8 en fazla 40 derslik bulunması, -okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 10.000 veya ilçeye bağlı çevre köyleri ile birlikte en az 20.000 olması gerekir.- Okulun açılması; ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça sağlanır.”

(5) Anadolu imam hatip lisesi açılabilmesi için; öğretim binasında en az 8 derslik, öğretim binası içinde veya bahçesinde uygulama mescidi ya da mescit yerinin olması, geleneksel/görsel sanatlar atölyesi, mûsikî/müzik dersliği bulunması, -okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 5.000 veya yerleşim birimine bağlı mahalle ve köyleri ile birlikte en az 10.000 olması gerekir.- Okulun açılması; ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça sağlanır.”

ç) -Okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 10.000 veya ilçeye bağlı çevre köyleri ile birlikte en az 20.000 olması,- Okulun açılması; ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça sağlanır.”