Radyoloji Derneği: MR ve tomografide kalite sorunu yaşanıyor

Türk Radyoloji Derneği Ocak ayında bir rapor yayınladı: Radyolojik Tetkik Yoğunluğu... Rapor, gereksiz istenen tetkiklere ve bu nedenle yaşanan tetkik kalitesindeki yetersizliklere dikkat çekiyor... İşte Türkiye'nin MR ve tomografi haritası...
İlker Belek
Pazar, 18 Şubat 2018 12:36

Türk Radyoloji Derneği Ocak ayında bir rapor yayınladı: Radyolojik Tetkik Yoğunluğu... Rapor gereksiz olduğu halde istenen tetkiklere ve bu nedenle yaşanan tetkik kalitesindeki yetersizliklere dikkat çekiyor.

Türkiye’de her yıl 1000 kişiye 144 MR (OECD ortalaması 57) ve 245 tomografi tetkiki (OECD ortalaması 143) yapılıyor. OECD ülkeleri arasında MR’da birinci, tomografide dokuzuncu sırada yer alıyoruz.

İŞTE KALİTESİZLİĞE NEDEN OLAN RAKAMLAR 

100 bin kişiye düşen radyolog sayımız beş ve bu sayı Avrupa ortalamasının ancak üçte biri kadar.

Bu veriler radyoloji uzmanlarının aşırı iş yüküyle çalışmakta olduklarına işaret ediyor.

Derneğin 2016 yılında yaptığı iki anket çalışmasının (birisi 430, diğeri de 534 radyoloji uzmanını kapsıyor) sonuçları şöyle:

Radyologların yüzde 95.1’i klinisyenlerin tetkik istemeden önce hastalarına yeterli zaman ayırmadıklarını düşünüyor. Bu veri gereksiz tetkik isteme konusunda da fikir verici.

Radyologların yüzde 62.3’ü bunda hastaların da büyük payı olduğunu ekliyor.

MR ve tomografi tetkiklerinin hizmet alımı usulüyle yapılmasının hizmet kalitesini düşürdüğünü düşünen radyolog oranı yüzde 72.6.

Kuruma ait cihazlarda çalışan radyologların yüzde 54’ü her gün 50-100, yüzde 20’si 100-200, yüzde 2’si 200’ün üzerinde MR, tomografi ve ultrason tetkiki raporluyor.

Hizmet alımı usulüyle çalışan radyoloji uzmanları arasında iş yükü daha artıyor, her gün 100-200 arasında tetkik yorumlayanların oranı yüzde 30’a, 200’den fazla tetkik yorumlayanların oranı yüzde 11’e yükseliyor.