Okullar açıldı, yeni müfredat başladı: Okullarda şeriat eğitimi!

Uzun süren müfredat tartışmalarından sonra bugün okullar açıldı ve AKP'nin dayattığı gerici müfredatla eğitim başladı. "Cihat" konusunun hem zorunlu hem seçmeli derslerde olduğu, kocaya itaatin "ibadet" diye anıldığı, evrim ünitesinin tamamen çıkarıldığı, müzik dersinde tekbir ve ilahinin öğretildiği, din dersinde "İslam ceza hukuku"nun anlatıldığı müfredat bugünden itibaren okullarda çocuklarımıza dayatılacak.
AKP Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz okulların açılış törenine katıldı
Haber Merkezi
Pazartesi, 18 Eylül 2017 12:14

AKP iktidarının ilk, orta ve lise öğrencilerine dayattığı "gerici müfredat" bugünden itibaren okullarda hayat geçiriliyor. 

2017'nin bahar aylarından bu yana tartışılan, yaz aylarında çokça gündeme gelen "AKP müfredatı" okulların açılmasıyla birlikte sınıflarda anlatılmaya başlanacak. 

Aylardır ülkenin gündemindeki "gerici müfredat" tartışmalarına bir kez daha yakından bakmak ve toplum olarak içine itildiğimiz tehlikeyi bir kez daha gözler önüne sermek için, AKP müfredatını soL okurları için derledik... 

HER YAŞTA ÇOCUĞA CİHAT EĞİTİMİ!

Müfredat tartışmalarının en çok tepki çeken başlığı "cihat" konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, geçen ay yeni müfredattaki "cihat" dersi tartışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlarken, "Cihat okullarımızda imam hatiplerde okutulan zorunlu ders fıkıhta var, bir de diğer okullarda seçmeli olan temel dini bilgiler dersi içeriğinde var" dedi. Hem imam hatiplerde hem de imam hatipleştirilmiş diğer okullarda "cihat" konusu işlenecek. 

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da, okullardaki "cihat" eğitimini savunmuş ve "Cihat bizim dinimizde bir unsur, rahatsız olmaya gerek yok" demişti.

AKP'Lİ MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU ÜYESİ: CİHAT BİLMEYENE MATEMATİK ÖĞRETMENİN FAYDASI YOK!

TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nun AKP'li üyesi Ahmet Hamdi Çamlı, cihat ünitesini eleştirenlere karşı "Cihat bilmeyen çocuğa matematik öğretmenin faydası yok. Namaz dinin direğiyse, cihat da çadırıdır" diye yanıt vermişti!

"HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM" ÜNİTESİ TAMAMEN KALDIRILDI

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun ilahiyatçı başkanı Alpaslan Durmuş, müfredat tartışmalarının yoğunlaştığı Haziran ayında "Hayatın Başlangıcı ve Evrim" ünitesinin yeni müfredattan çıkarıldığını açıklamıştı. 

Hayatın Başlangıcı ve Evrim ünitesinin "tartışmalı bir konu" olduğunu vurgulayan Alpaslan Durmuş, şöyle konuşmuştu: "Tartışmalı konuları öğrencilerin henüz kavrayabilecek bilimsel arka plana sahip olmadıkları kademelerde devre dışı bıraktık. Lise 9. sınıf biyoloji dersindeki ‘Hayatın Başlangıcı ve Evrim' ünitesi de henüz bu tartışmayı yürütebilecek öncüllere sahip olmadıkları için lisans eğitimine ertelendi." 

İŞTE MEB'İN HEDEFİ: KURAN VE SÜNNETİ MERKEZE ALARAK GÜNCEL MESELELERİ ÇÖZEN BİREYLER!

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce güncellenen Ortaöğretim Temel Dini Bilgiler Dersi öğretim programı tanıtım sunusunda öğretim programlarının vizyonu şöyle açıklanmıştı: "Allah peygamber sevgisini içselleştiren tavizsiz kişiliğe sahip; peygamberi model alan; dünya-ahiret dengesini kurabilen; Kuran ve sünneti merkeze alarak güncel meseleleri çözümleyen bireyler yetiştirmek." 

İSLAM HUKUKUNA GÖRE NİKAH, MİRAS, BOŞANMA ÖĞRETİLECEK!

Daha önceki yıllarda "Fıkıh" dersi öğretim programında "Sosyal Hayat" olarak tanımlanan ünitenin adı "Muamelât ve Ukûbât" olarak değiştirildi. Muamelât, en genel anlamıyla dinin "ibadetler" dışında kalan ve sosyal hayatı dinsel referanslara göre düzenleyen kısmı anlamına geliyor. Ukûbât ise İslam Ceza Hukuku anlamında kullanılıyor. 

MÜZİK DERSİNDE TEKBİR VE İLAHİ VAR

AKP'nin yeni müfredatında müzik dersinde de köklü değişiklikler yapıldı. Yeni müfredata göre birinci sınıflara ilahi, yedinci sınıflara tekbir ve salât-ı ümmiye öğretilecek. Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) bu değişikliklere tepki göstermiş ve "Yeni müfredat anayasaya, yasalara, yönetmeliklere, eğitbilim ilkelerine, müzik eğitimi ve sanatının özelliklerine uygun değildir" denilmişti. 

MUHAMMED'İN HAYATI DERSİNDE: KADINLAR İTAAT ETSİN... 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “Hz. Muhammed’in Hayatı” adlı ders kitabında da evliliğe ilişkin skandal önerilerde bulunuyor. MEB, “İnsan fıtratı gereği karşı cinsiyle birlikte yaşamaya muhtaçtır. Bunun dışındaki bir hayat insana saadet ve huzur vermekten uzaktır” ifadelerini kullanıyor. Hazırlanan ders kitabında evlilik konusunda, kocaya itaat "ibadet"’ olarak yer alıyor, "ateistle evlenmeyin" deniliyor. 

TURİZM MESLEK LİSELERİNDE ALKOLLÜ İÇKİ DERSİ KALDIRILDI

Turizm meslek liselerinde "Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama" dersinin kaldırılması da, ilk kez 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında uygulamaya konulacak.

AYDINLANMA HAREKETİ: AKP MÜFREDATINA HAYIR!

Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi'nin çağrısıyla geçen haftabir araya gelen yüzden fazla eğitimci, akademisyen, sendikacı, gazeteci, yazar, sanatçı gerici müfredata karşı bir deklarasyon yayınlayarak “AKP müfredatına hayır” demişti.

AKP iktidarının ülkeyi dinsel kurallarla yönetmeyi hedeflediği ve eğitim alanının yoğun bir saldırı altında olduğu belirtilen deklarasyonda, “Uygulamaya girecek olan AKP’nin yeni müfredatı, bu saldırının en kapsamlı göstergesidir. AKP müfredatıyla çocuklarımızın laik, bilimsel ve aydınlanmacı eğitim hakkı gasp edilmektedir” denildi. 

Evrim teorisinin çıkarıldığı, cihatçılığın övüldüğü müfredatın temel eksenin “tek din, tek mezhep” olduğunu belirten deklarasyonda, “Şeriat hukukunun öğretildiği imam hatip okullarının sayıları gün geçtikçe artarken, AKP müfredatıyla tüm devlet okulları da artık imam hatip eğitimi verir hale getiriliyor” denildi.