Mimarlar, ABD Büyükelçiliği'ne satılan AOÇ arazisi için bir dava daha açtı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin ABD Büyükelçiliği'ne satışına karşı bir dava daha açtı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Tüm vatandaşlarımız, AOÇ arazisinin hülle yoluyla ABD elçiliğine satışını öngören protokole dava açabilir" dedi.
Cumartesi, 02 Eylül 2017 15:27

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Tıp Fakültesi yapılması şartıyla Gazi Üniversitesine devredilen, Gazi Üniversitesinin TOKİ'ye, TOKİ'nin de ABD Büyükelçiliği'ne sattığı 37 bin metrekarelik arazinin "diplomatik site plan değişikliği" ve "inşaat ruhsatının iptali" için dava açtı.

Dava dilekçesinde telafisi mümkün olmayan zararlar yaratacağından öncelikle yürütmenin durdurulması da talep edildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “AOÇ arazileri her ne sebeple olursa olsun şartlı bağış olduğu için amacı dışında kullanılamaz” dedi.

Atatürk Orman Çiftliği arazilerinde konut, ticaret ve sanayi yapılarının 5659 sayılı AOÇ Kanunu ile yasaklandığını hatırlatan Tezcan Karakuş, AOÇ arazisi olan ve hülle yoluyla ABD'ye satılan bu toprak parçasının satışının usulsüz olduğunu söyledi.

Aynı zamanda arazinin 1/25.000 ölçekli 2023 Nazım İmar Planı'nda Gazi Üniversitesi alanı olduğuna dikkat çeken Candan, üst ölçekli plan kararlarına göre burada diplomatik site yapılamayacağını ifade etti.

Hem AOÇ arazisi olması hem de üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğu gerekçesiyle inşaat ruhsatını ve dayanağı planları yargıya taşıdıklarını aktaran Candan, arazinin ABD Büyükelçiliği'ne satışı ile ilgili de toplu bir dava açma hazırlığında olduklarını bildirdi.

"HERKES DAVA AÇABİLİR"

Candan, "Tüm vatandaşlarımız, AOÇ arazisinin hülle yoluyla ABD elçiliğine satışını öngören protokole dava açabilir" dedi.