Komünist LGBT'lerden Onur Haftası açıklaması

Komünist LGBT'ler İstanbul Valiliği'nin yasaklamaya çalıştığı Onur Yürüyüşü için bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Yapılması gereken gericilikle uzlaşma arayışına girmek değil, gericiliğe direnmektir. LGBT hareketi gericiliği cesur bir biçimde karşısına almalı, eşitlik ve laiklik için verilen mücadeleyle ilişkisini güçlendirmelidir" denildi.
Haber Merkezi
Cumartesi, 18 Haziran 2016 13:35

Komünist LGBT'ler, İsyanbul Valiliği'nin yasaklamaya çalıştığı Onur Yürüyüşü için bir açıklama yayımladı. 

Açıklamada, "Yapılması gereken gericilikle uzlaşma arayışına girmek değil, gericiliğe direnmektir. LGBT hareketi gericiliği cesur bir biçimde karşısına almalı, eşitlik ve laiklik için verilen mücadeleyle ilişkisini güçlendirmelidir" denildi.

Komünist LGBT'lerin facebook sayfasında da yayımlanan açıklama şöyle: 

Bizler insanlığı ve insanlık tarihi boyunca üretilen ilerici değerleri temsil ediyoruz. Kim miyiz? 'Anayasa’da olmasın' denilen laikliğe sokaklarda sahip çıkan ilericileriz. İmam hatipleştirme saldırısına karşı ülkenin dört bir yanından gericiliğe meydan okuyan liselileriz. Orlando’da katledilsek de, ülkemizde her gün hedef gösterilsek de boyun eğmeyen LGBT’leriz. Bizler ülkenin ilerici birikimiyiz.

 

AKP iktidara geldiği ilk günden beri, düzen muhalefetinin de yardımıyla bu ilerici birikimi yok etmeye çalışıyor. ‘Demokratikleşme’ yalanları tükenince, devreye baskı mekanizması ve dinselleşme sokuldu. Düzenin tetikçiliğini üstlenmiş çevrelerin son günlerde LGBT’leri ve İstanbul Onur Yürüyüşü’nü hedef gösteren açıklamaları, tek başlarına değersiz olsalar da, kapsamlı bir saldırının parçası olarak ele alınmalıdır.

 

Giderek ülke geneline yayılan, daha geniş toplumsal kesimleri kapsayan ve siyasallaşan Onur Yürüyüşleri, gericiler tarafından ülkemizi bir İslam devletine dönüştürme operasyonunun önünde engel olarak görülmektedir. LGBT görünürlüğü ise, yaratılmak istenen muhafazakâr dokuyla kategorik olarak uyumsuzdur. Gericilik ile LGBT hareketinin karşı karşıya gelmesi kaçınılmazdır, bugün yaşanan tam da budur.

 

Yapılması gereken gericilikle uzlaşma arayışına girmek değil, gericiliğe direnmektir. Gericilikle uzlaşma arayışı muhafazakârlığın LGBT’leri pençesine almasını kolaylaştıracak, onları düzene bağlayacak ve hareketi zayıflatacaktır. LGBT hareketi gericiliği cesur bir biçimde karşısına almalı, eşitlik ve laiklik için verilen mücadeleyle ilişkisini güçlendirmelidir.

 

Onur Yürüyüşü’nün yapılacağı gün, Stonewall direnişinin yıldönümü aynı zamanda ona siyasi içeriğini vermektedir. Dolayısıyla Onur Yürüyüşü, planlandığı günde, kitlesel ve barışçıl bir biçimde gerçekleşmelidir. Yürüyüşün güvenliğini sağlamak ise başta valilik olmak üzere tüm sorumlularındır. Valiliğin yasaklama kararı meşru değildir, hükümsüzdür.

 

Komünist LGBT’ler olarak İstanbul Onur Haftası’nda eşitliğin ve laikliğin bayrağının yükselmesi için tüm gücümüzü seferber edeceğimizi, onurumuza sahip çıkacağımızı ilan ediyoruz.