Komünist LGBT'lerden 17 Mayıs etkinlikleri: Ayrımcılığa karşı eşitlik, gericiliğe karşı aydınlanma

17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Transfobi, Bifobi Karşıtlığı Günü nedeniyle Komünist LGBT'ler tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen etkinliklerde, 'LGBT mücadelesi yalnızca kimlik mücadelesi vererek sürdürülemez, sınıf mücadelesine taşınarak yoluna devam etmek zorunda, diğer yollar ve yönler tıkanmıştır' vurgusu yapıldı.
Haber Merkezi
Cuma, 18 Mayıs 2018 16:48

17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Transfobi, Bifobi Karşıtlığı Günü nedeniyle Komünist LGBT'ler tarafından üç büyük kentte bir dizi etkinlik düzenlendi. 

İstanbul, Ankara ve İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde düzenlenen etkinliklerde, bu günün tarihçesi, homofobi karşıtı mücadelenin tarihsel arka planı, Komünist LGBT'lerin mücadelesi ele alındı. 

ANKARA 

Ankara NHKM'deki etkinlikte konuşan Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan Dr. Koray Başar, cinsiyet kimliğini yaratan faktörleri tanımlayıp LGBT mücadelesinin tarihçesi ve bugününü anlattı. Ayrıca konuşmasında ayrımcılık ve damgalamanın altında yatan nedenlere değinen Başar, ayrımcılığın ideolojik olduğunun altını çizdi. Başar, aydınlanma mücadelesinin önemine de dikkat çekti.

'KOMÜNİST LGBT'LER TKP'NİN BİR KOLU DEĞİL BİR ÇALIŞMA BAŞLIĞI'

Komünist LGBT'ler adına konuşan Onur Çuvalcı, şunları söyledi:

"Kapitalist sistem içerisinde dar anlamıyla bir haklar ve özgürlükler mücadelesi vermenin doğal sınırları ve barındırdığı çıkmazlar var. LGBT’lerin ihtiyacı olan ikiyüzlü, göstermelik, propagandif çıkışlar değil. Örnek olsun, iş yerinde mobbinge uğrayan işçi LGBT ile sağlık haklarından sırf maddi gücü buna yettiği için yararlanabilen patron LGBTnin çıkarı bir yere kadar ortaktır. İşçi LGBT’ye mobbingi uygulayan patron ile diğer patronun sınıfları, sınıfsal çıkarları bu ortaklığın bittiği yerdir. Elbette maddi gücü yeten birinin sağlık hakkını kullanabiliyor olmasını kötüleyecek değiliz, ama buradaki eşitsizlik LGBTleri de bölen, LGBT kimliğini aşan bir eşitsizliktir. 

Komünist LGBTler Türkiye Komünist Partisi’nin bir kolu değil çalışma başlıklarından biridir. Türkiye Komünist Partisi ülkemizdeki tüm LGBTlere haklı eşitlik mücadelelerini, hayat bulacağı sosyalizm için yükseltme çağrısında bulunuyor. Yarını bugünden kurmak için, Komünist LGBTler olarak tıpkı bugün bizi bir araya getiren homofobi bifobi transfobi ve bilimum nefrete karşı duruşumuz gibi, okullarımızda, işyerlerinde, çevremizle örgütleniyor ülkemizde gericiliği ancak örgütlü mücadeleyle yeneceğimizi biliyoruz. Tüm LGBTleri bulundukları yerelliklerde partili mücadeleye çağırıyoruz. Ayrımcılığa karşı eşitlik, gericiliğe karşı aydınlanma için, ve dahası, esas kurtuluş için, yani bu düzeni değiştirmek için, Türkiye Komünist Partisi’ne..."

İZMİR 

İzmir NHKM'deki etkinlikte konuşan psikiyatrist Deniz Arık Binbay, eşcinselliğin hastalık kategorisinden çıkarılmasının tarihçesini aktardı. Binbay, temel kavramları tanımlayarak cinsiyet kimliği ve homofobi kavramlarını ele aldı.   

Diğer konuşması Ahmet Çınar da, homofobiyle mücadelenin sınıfsal temelde eşitlik-özgürlük mücadelesinden geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün gelinen noktada LGBT mücadelesi, yalnızca kimlik mücadelesi vererek sürdürülemez, sınıf mücadelesine taşınarak yoluna devam etmek zorunda. Diğer yollar ve yönler tıkanmıştır. LGBT mücadelesini sadece bir kimlik savunusu olarak görmek ve göstermek, kapitalist üretim ilişkilerinin belirleyiciliğindeki 'kutsal aile'nin karmaşık siyasi tarihi yeterince okuyamamaktan kaynaklanır. Kimlik mücadelesini sınıfsal perspektifin içine yerleştirip mücadeleyi o yoldan sürdürmek tarihsel bir zorunluluk ve sorumluluktur. Cinsel özgürlük, ekonomik-toplumsal-politik özgürleşme olmadan olanaksız. Mücadele de, bu bilinçle ve bu perspektifle verilmeli. Bunun başka bir yolu yok.

Komünist LGBT'ler olarak biz bir haklar derneği değiliz, vakıf değiliz, demokratik kitle örgütü ya da sivil toplum kuruluşu hiç değiliz. Biz bir siyasi partiyiz. Türkiye Komünist Partisiyiz. Partinin bir çalışma başlığıyız. Dolayısıyla bizim hedefimiz, amacımız, örgütlenme şeklimiz, mücadele biçimimiz TKP’nin hedefinden, amacından, örgütlenme şeklinden, mücadele biçiminden ayrı olamaz. TKP programının ilk maddesindeki 'TKP sosyalist devrimin öncü gücü olan işçi sınıfının siyasal mücadele aracıdır. TKP'nin varlığına temel oluşturan amaç, Türkiye'de sosyalist iktidar mücadelesi vermek ve sosyalizmi kurmaktır' tanımı, Komünist LGBT’ler çalışmasını da kapsar. Komünist LGBT’ler çalışması, TKP’den bağımsız, özerk bir çalışma asla değil. Komünist LGBT’ler çalışmasının önündeki biricik hedef, bu çalışmaya katkıda bulunan herkesle birlikte örgütlenmek, güçlenmek, sosyalist iktidarın bir an önce kurulması için örgütlü mücadeleyi sürdürmektir."

İSTANBUL

İstanbul NHKM'deki etkinlikte konuşan psikiyatrist Seven Kaptan, cinsiyet kimliğini oluşturan faktörleri anlattı ve  ayrımcılığa değindi. Ayrımcılığın nedenlerine değinen Kaptan, ayrımcılığın iktidarla ilişkisini ele aldı.