Haksız yere işten atılan oyuncuların davası sonuçlandı

Şehir Tiyatroları'nda taşeron olarak çalışan ve 1 Ağustos'ta 'performans yetersizliği' nedeniyle işten atılan 20 oyuncunun davası 711 gün sonra sonuçlandı.
Perşembe, 12 Temmuz 2018 22:56

“Performans yetersizliği” nedeniyle işten atılan  Şehir Tiyatroları oyuncularının 2016 yılında açtıkları işe iade davası, 711 gün sonra sonuçlandı.

Oyuncular Sendikası avukatları aracılığıyla açılan dava, Şubat 2017’de kazanıldı. Oyuncular kurumun bu kararı uygulamasını beklerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, istinaf mahkemesine başvurdu. Ancak başvuru, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Hukuk Dairesi tarafından reddedildi.

Bunun üzerine son olarak oyuncuların “feshin geçersizliği, işe iadesi ve yasal sonuçlarına hükmedilmesi” istemiyle açtıkları davada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı HMK’nun 370. maddesi uyarınca ONANMASINA" oy birliğiyle karar verildi.

Yargıtay tarafından onanan davada, haksız yere atılan oyuncular idarenin gerekeni yapması ve hukuka uygun bir şekilde hareket etmesini bekliyor.