Gerici ve yandaş 'tarihçi' Ahmet Şimşirgil aynı zamanda intihalci çıktı!

Gerici ve yandaş "tarih profesörü" Ahmet Şimşirgil'in "Sultan 2. Kılıç Arslan ve Aksaray" adlı kitabının önemli ölçüde başka doktora tezlerinden ve değişik kaynaklardan aşırıldığı ortaya çıktı. İntihal iddiasını, bir başka akademisyen olan Yrd. Doç Zekai Erdal, "Mukaddime" adlı dergide yazdı.
Haber Merkezi
Salı, 12 Eylül 2017 15:49

Marmara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü de olan gerici ve yandaş "tarih profesörü" Ahmet Şimşirgil'in "Sultan 2. Kılıç Arslan ve Aksaray" adlı kitabının önemli ölçüde başka doktora tezlerinden aşırıldığı ortaya çıktı. 

İntihal iddiası, Artuklu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Zekai Erdal tarafından öne sürüldü. Yrd. Doç. Erdal, görev yaptığı üniversitenin "Mukaddime" adlı dergisinde, bilim hırsızlığının kanıtlarını yayımladı. 

Prof. Ahmet Şimşirgil'in kitabında 217'nci sayfadan itibaren yer verilen Aksaray'daki kültür varlıkları ile ilgili bilgilerin, Nevzat Topal'ın 2006'da Niğde Üniversitesinde yaptığı "Anadolu Selçukluları Döneminde Aksaray" adlı doktor tezinden aşırma olduğu vurgulandı. Bu tezi hiç kaynak göstermeden ve teze atıfta bulunmadan olduğu gibi nakleden Şimşirgil'in bu tavrının açıkça "intihal" olduğu ifade edildi. 

Şimşirgil'in intihalciliği sadece bununla da kalmadı. Şimşirgil ayrıca 1992 yılında Türkiye gazetesinin okurlarına dağıttığı Evliyalar Ansiklopedisi'nden Cemaleddin Aksarayi hakkındaki bilgileri birkaç kelime değişikliğiyle ve Somuncu Baba hakkındaki bilgileriyse aynen intihal etmiş.

Ayrıca Şimşirgil, NTV'nin 24 Ekim 2009 tarihli "Aksaray'ın Pisa Kulesi zaten eğik inşa edilmiş" başlıklı haberini bile kaynak göstermeden ve atıf yapmadan intihal etmiş.

Eğri minare hakkındaki hakkındaki bilgilerin bir kısmı da Aksaray Valiliğinin hazırladığı "On bin yıllık kültür ve tarih şehri Aksaray, kültür ve turizm rehberi" adlı kitaptan İntihal edilmiş.

Şimşirgil, Nevzat Topal'dan intihal yaparken, Topal'ın yanlışlarını bile aynen alıntılamış.