Elektrik Mühendisleri Odası: Kışın yaz saati ısrarından vazgeçilsin

Elektrik Mühendisleri Odası, kış aylarında yaz saati uygulamasının tasarruf sağlamadığını verilerle ortaya koyarak söz konusu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini açıkladı.
Cumartesi, 16 Eylül 2017 12:23

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, yaz saatinin kalıcılaştırılması uygulamasından vazgeçilmesini istedi.

2016-2017 elektrik tüketim verileri dikkate alınarak yapılan açıklamada, yaz saati uygulamasının kalıcılaştırılmasının tasarruf sağlamadığını, sanayi üretim artışı ve mevsimsel şartların da yaşanan elektrik tüketim artışını açıklayamayacağı belirtildi. EMO, Ankara ve İstanbul için okul başlama saatlerinde yapılan düzenlemenin yeterli olmadığını bildirdi. 

Açıklamada veriler şu şekilde yer aldı:

ELEKTRİK TÜKETİM ARTIŞLARI

"Bir önceki yılın aynı ayına göre elektrik tüketim artışları hesaplandığında; 2016 yılının Kasım ayında yüzde 6.66, Aralık ayında yüzde 5.97 elektrik tüketim artışı kaydedildiği belirlenmiştir. Aralık 2016 ve Ocak 2017'de Türkiye'nin elektrik ihtiyacının karşılanamadığı doğalgaz ve elektrik üretim krizi yaşanmıştır. Bu nedenle bu aylardaki tüketim artışları, elektrik verilemediği için baskılanmıştır. Buna rağmen elektrik tüketim artışı Ocak 2017'de de yüzde 5.75 olmuştur. Artış oranı Şubat 2017'de yüzde 6.22, Mart 2017'de ise yüzde 6.43'e ulaşmıştır.

Aşağıdaki tablodan bakıldığında elektrik tüketim artışlarının, kesinti uygulanan Aralık ve Ocak ayı haricinde bir önceki yılın artış oranlarının oldukça üzerine çıktığı anlaşılmaktadır. Yani bir önceki yıla göre elektrik tüketim artışı Kasım 2015'de yüzde 1.22 iken Kasım 2016'da yüzde 6.7'ye; Şubat 2016'da yüzde 4.09 iken Şubat 2017'de yüzde 6.22'ye; Mart 2016'da yüzde 2.81 iken Mart 2017'de yüzde 6.43'e fırlamıştır. Aralık 2016 ve Ocak 2017'de talep edilen elektrik verilebilseydi tüketim artışının bu aylarda da bir önceki yıl artışını geçeceği açıktır.

Toplamda yaz saati uygulamasının kalıcılaştırıldığı kış aylarında (Kasım-Aralık 2016, Ocak-Şubat-Mart 2017) yaklaşık 7 milyar kilovat saatlik fazladan tüketim ortaya çıkmıştır. Mesken kullanıcılarına uygulanan bir kilovat saatlik elektrik bedeli olan 41 kuruş üzerinden hesaplandığında 2.8 milyar liralık bir ekonomik maliyet ortaya çıkmaktadır.

SANAYİ ÜRETİM ARTIŞI

Bu tüketim artışını mevsimsel şartların ya da ekonomik büyümenin açıklaması da söz konusu değildir. Nitekim TÜİK'in aylık sanayi üretim endeksi bültenlerine bakıldığında; sanayi üretim artışı Kasım 2016'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.7, Aralık 2016'da yüzde 1.3, Ocak 2017'de yüzde 2.6'da kalmıştır. Şubat 2017'de ise yüzde 0.4 gerilemiş, Mart 2017'de de yalnızca yüzde 2.8 artış görülmüştür. Yani elektrik tüketim artışlarının sanayi üretim artışlarıyla bağını kurmak da mümkün değildir. Özellikle Şubat ayında sanayi üretim endeksindeki gerileme ve mart ayındaki düşük artış düzeyine karşın elektrik tüketiminde açıklanamayan bir artış söz konusudur."