Eğitimde dinselleşme dayatmasına karşı mücadele yolu açık...

Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi ile Pir Sultan Abdal Derneği Çeşme Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği "12 Eylül 1980 - 12 Eylül 2017: Eğitimde adım adım dinselleşme ve gericileşme" başlıklı panelde, erken yaştaki zorunlu din dersi dayatmasının çocuğun gelişimindeki olumsuz etkileri ve dayatmaya karşı hukuki mücadele olanakları ele alındı.
soL-Çeşme
Çarşamba, 13 Eylül 2017 11:03

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şube Başkanı Sedat Mutlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan panelde Eğitim-Sen üyesi Eğitimci Selçuk Bilir, Psikiyatrist Deniz Arık Binbay, Avukat Ozan Akalın birer sunum gerçekleştirdiler. 

Eğitimci Selçuk Bilir sunumunda, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra eğitimde dinselleşmenin giderek yaygınlaştığını vurguladı. Gündemde bulunan yeni eğitim müfredatının ne zaman, nasıl ortaya çıktığını ve neleri getirdiğini ortaya koydu. Örneklerle müfredata dahil edilen ve müfredattan çıkarılan konuları açıklayarak, eğitimde dinselleşmenin boyutunu anlattı. 

"ERKEN YAŞTAKİ DİN DERSİ ÇOCUĞUN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Psikiyatrist Deniz Arık Binbay da sunumunda, zorunlu din eğitiminin çocukların psikolojik gelişimi üzerindeki etkilerini ele aldı. Din eğitiminin özellikle erken çocukluk döneminde çocuğun gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerinin altını çizdiği sunumunda, tek bir dinin tek bir mezhebi için hazırlanan bir ders programına katılmanın diğer dinlere, mezheplere tabi gençler açısından yaşatabileceği sıkıntıları vurguladı. 

ZORUNLU DİN DERSİ DAYATMASINA KARŞI HUKUKİ MÜCADELE YOLU AÇIK

Avukat Ozan Akalın ise zorunlu din dersi dayatmasına karşı ailelerin başvurabilecekleri hukuk yollarını içtihada girmiş kararlar, bu kararlara dayanak teşkil eden kanun ve uluslararası sözleşme maddeleriyle birlikte açıkladı. 

Aydınlanma Hareketi'nin, zorunlu din dersi dayatmasına ve eğitim müfredatını tepeden tırnağa saran dinselleşmeye karşı mücadelede eğitimciler, hukukçular ve diğer tüm branşlardan uzmanlarla destek verdiği, dileyen kişilerin destek almak için Aydınlanma Hareketi'ne ulaşabilecekleri hatırlatıldı. 

Son olarak Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Şube Başkanı Sedat Mutlu, gerçekleştirilen panelin karanlığa karşı mücadelede atılan bir adım olduğunu, Aydınlanma Hareketi ile birlikte gerçekleştirilen çalışmaların devam ederek zenginleştirilmesinin, ülkenin aydınlık geleceği için gerekli bir çalışma olduğunu vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.