AKP'den eğitim önerileri: Din dersi 1. sınıfta başlasın, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük müfredattan çıkarılsın

AKP'nin eğitim kurumu olan Eğitim Bir-Sen, eğitime ilişkin önerilerini açıkladı. 15 Temmuz'un müfredata girmesini, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin kaldırılmasını isteyen Eğitim Bir-Sen, din dersinin birinci sınıftan itibaren verilmesini istedi.
Haber Merkezi
Perşembe, 05 Ocak 2017 08:32

AKP'nin eğitimdeki gerici saldırısı devam ederken, AKP'nin eğitim kurumu Eğitim Bir-Sen, yeni saldırı raporunu açıkladı.

"Gecikmiş bir reform, müfredatın demokratikleştirilmesi" başlığı altında Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in eğitim sistemi hedef alınırken, eğitimde gericileştirmenin daha da derinleştirilmesini talep eden öneriler gündeme getirildi.

"Eğitimin asıl amacı ve işleyişi; çocuklarımıza öğreteceğimiz bilgi, onlara kazandıracağımız erdemli davranışlar, aşılayacağımız millî bir ruh, yerli bir kimlik ve evrensel felsefi değerlerle gelişmiş bir kişilik tamamıyla müfredatla ilgilidir. Bugün ve yarın nasıl bir insan istendiği tasavvurunun gerçeğe dönüşeceği alan müfredattır" diyen Yalçın, Cumhuriyetin kuruluşu yıllarındaki eğitim politikasını hedef aldı.

“Modern Türkiye’nin kurulma sürecinde, eğitim siyasal elitlerin elinde çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmanın, modern, seküler bir toplum ve birey inşa etmenin temel aracı olarak görülmüştür. Cumhuriyet döneminin elitleri, dini bağların güçlü olduğu maneviyatçı bir toplumdan seküler bir ulus inşa etmek hedefiyle hareket etmiş, bu amacı gerçekleştirmek için de, pozitivist bilim anlayışı çerçevesinde modernlik adı altında bir endoktrinasyon sistemi tasarlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında yeni bir kimlik, ulus ve devletin oluşturulmasını hedefleyen bu modernleşmeci proje, Kemalizm olarak tanımlanmıştır. Kemalizm, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze eğitim sisteminin üzerindeki kurucu etkisini sürdürmüştür. Bu ideoloji, devleti bireye önceleyen, farklılıklara izin vermeyen ve tek tipçi bir eğitim anlayışını dayatmaktadır” diyen Yalçın, ders kitaplarında toplumun temel değerleriyle tezat teşkil eden ifadelerin bulunduğunu ileri sürdü.

Eitim sistemini düzenleyen en üst temel belge olan anayasadan başlanarak ilgili tüm mevzuatların değiştirilmesini isteyen Yalçın, "Eğitim-Bir-Sen olarak, baskıcı, aşırı ideolojik, tek tipçi ve farklılıklara izin vermeyen bir eğitim sistemi yerine; öğrencilerimizin kendi değerleriyle barışık yetişmesini, kendilerini en iyi şekilde gerçekleştirebilmelerini, yeni gelişmelere açık olmalarını ve böylece dünyayla rahatlıkla rekabet edebilmelerini sağlayacak bir eğitim sistemi istiyoruz" dedi.

Konuşmasının sonunda rapordaki önerilerini sıralayan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

-15 Temmuz 2016’da yaşanan melun darbe girişimi ve bu girişimin milletin doğrudan müdahalesiyle püskürtülmesi de öğretim programlarında yer almalıdır.

-Türkiye’de din ve ahlak eğitimi, OECD ülkelerinde olduğu gibi birinci sınıftan itibaren verilmelidir.

- İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, ortaokul ve lisede müfredattan çıkarılmalı, dersin konuları tarih dersleri içine dâhil edilmelidir

-Kur’an-ı Kerim okuma öğretiminde mevcut yöntemin metin çözmeyi öncelemesi, harflerin seslerini sonraya bırakması nedeniyle öğrencilerin Kur’an’ı Türkçe seslerle seslendirdikleri görülmektedir. Bu sorunun aşılması için sesten şekle doğru ilerleyen ve seslerin mahreçlerine uygun olarak kazandırıldığı ses temelli bir Kur’an okuma öğretim programı yapılandırılmalıdır.