Acıbadem Halk Komitesi gerici müfredata karşı bir arada

AKP'nin dayattığı gerici müfredata karşı Halk Komitesi çalışmaları sürüyor. Acıbadem Halk Komitesi, gerici müfredata karşı örgütlü mücadele olanakları ve yöntemlerini ele aldı.
Haber Merkezi
Pazartesi, 23 Ekim 2017 09:58

AKP'nin dayattığı bilim dışı, gerici müfredata karşı Halk Komitesi toplantıları sürüyor. 

Acıbadem Halk Komitesi üyeleri, 22 Ekim Pazar günü düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Veliler, eğitimciler ve duyarlı yurttaşların katıldığı etkinlikte, eğitimde gericileşme ve yeni bir cumhuriyet mücadelesi ele alındı, örgütlü mücadele çağrısı yapıldı.

Toplantının ilk bölümünde insanlık tarihinin temel kazanımı olan cumhuriyetin tarihsel süreci paylaşıldı. 1789 Fransız Devrimi, 1917 Ekim Devrimi ve 1923 Cumhuriyet Devrimi'nin değerlendirildiği toplantıda, her üç devrimde de sorgulayan, düşünen ve arayış içerisinde olan insanın mücadelesinin etkili olduğu ve bu mücadelelerle birlikte cumhuriyetin temel değerlerinin kazanıldığı belirtildi.

Turkiye Cumhuriyeti’nin tasfiyesinin yalnızca AKP eliyle yapıldığını söylemenin eksik olacağı, cumhuriyetin kuruluşundan hemen sonra sermaye sınıfının cumhuriyeti tasfiye etmeye başladığı ifade edildi. Patronlar sınıfının ihtiyaçları doğrultusunda cumhuriyetin tasfiye edilmeye başlandığı ve zaman içerisinde temel değerlerin yitirildiği belirtildi.

Etkinliğin ikinci bölümde eğitim başlığı ele alındı ve AKP'nin dayattığı gerici müfredatın temel karakterinin cumhuriyet düşmanlığı olduğuna dikkat çekildi. Mevcut okulların imam hatibe dönüştürülmesinin yanında, yeni müfredatın tüm okulları imam hatipleştirmeyi hedeflediği, buna karşı ortak mücadelenin yükseltilmesi gerekliliği ifade edildi.

Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi'nin yeni müfredata karşı açtığı davaya herkesin müdahil olabileceği, bu şekilde mücadelenin güçlendirileceği belirtildi.

Etkinlikte ayrıca müfredata müdahil olmak için bir temsilci seçimi yapılmasına ve bir sonraki toplantıda da temsilcinin belirlenmesine karar verildi. 

Katılımcıların katkı, öneri ve görüşleriyle devam eden toplantı, TKP’nin 28 Ekim’de İzmir'de gerçekleştireceği "Sosyalizm Cumhuriyet'e Çok Yakışacak" etkinliğine çağrıyla sona erdi.