2016’da sağlık için kişi başına 504 Dolar kaynak ayırdık

TÜİK 15 Kasım 2017’de sağlık harcamalarına ilişkin istatistikleri yayımladı.
Perşembe, 23 Kasım 2017 07:29

TÜİK'in yayınladığı verilere göre; toplam sağlık harcaması 119 milyar 756 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bir ülkenin sağlığa verdiği önemin göstergesi ulusal gelirinden sağlık için ayırdığı paranın oranıdır. Bu bakımdan durum istikrarlı biçimde kötüleşiyor: 2002’de %5.4 iken 2016’da %4.6.

Kamunun sağlığa verdiği önemin (tersten) göstergesi toplam sağlık harcaması içinde cepten harcamanın oranıdır: Yıllardır %16 civarında seyrediyor. 2016 için %16.3. Hepimiz kağıt üzerinde sigortalıyız ama sağlık hizmeti maliyetinin halen %16.3’ünü cebimizden karşılamak zorunda kalıyoruz.

Kişi başı sağlık harcamamız 2010’dan beri düzenli olarak azalıyor. 2010’da 561, 2016’da 504 Dolar. Avrupa’da her yıl kişi başına 3000 Dolar kadar sağlık harcaması yapıldığını kaydedelim.

Harcamaların içeriğinde ise tam bir çarpıklık söz konusu. Sağlık harcamasının hastanelere kayan bölmesi giderek büyüyor: 2010’da %40.4, 2016’da %50.2. Buna karşılık birinci basamak sağlık kurumlarına giden bileşen de tersine azalıyor: 2010’da %17.9, 2016’da %11.9. Oysa sağlığın korunması esastır ve bu işi yapan kurum da birinci basamaktır.

Aşağıdaki tablo TÜİK’in  ilgili yıllara ait bültenlerinden yararlanılarak hazırlandı: