12. Karaburun Bilim Kongresi başlıyor: 17'den 17'ye Ekim Devrimi'nin 100. yılı

Karaburun Gündelik Yaşam Bilim ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Bilim Kongresi, ana temasını Ekim Devrimi'nin 100. yılı nedeniyle "17'den 17'ye..." olarak belirledi. 6-10 Eylül arasında yapılacak kongrede Kapital'in basımının 150. yılı nedeniyle "Marx ve Kapital" gündemi de ele alınacak.
Haber Merkezi
Pazartesi, 04 Eylül 2017 12:58

İzmir'in Karaburun ilçesinde her yıl Karaburun Gündelik Yaşam Bilim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen Bilim Kongresi'nin 12'ncisi 6-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

Karaburun Bilim Kongresi’nde bu yıl şu temalar bağlamında bildiri, oturum, çalışma grubu, panel ve forum çalışmaları yapılacak: 

 • Ekim Devrimi
 • Kapital’i politik olarak okumak
 • Sınıf, sınıfın analizi ve sınıfsal analiz
 • Akademi ve iktidar
 • Devlet ve hukuk
 • Faşizm
 • Savaş ve Ortadoğu
 • Yaşadığımız dünya
 • İnsan haklarından insan hakkına
 • Kitle örgütleri ve mücadele
 • Din, iktidar, sekülerizm
 • Sokağın Bilgisi: Dayanışma Akademileri
 • Toplumsal cinsiyet
 • Doğa

ANA TEMA: 17'DEN 17'YE EKİM DEVRİMİ

Kongreye yönelik bildiri çağrısında ise şöyle denildi: 

"Bu yıl on ikincisini düzenleyeceğimiz Karaburun Bilim Kongresi’nin ana temasını '…17’den 17’ye…' olarak belirledik. Bilim tarihi, baskı dönemlerinde üniversitelerin gerçek bilimsel ilerleme ve eleştirel düşünceye kapılarını kapattıklarını ve -özellikle sosyal bilimler alanında- iktidarın hegemonik söyleminin dışında bilgi üretmenin giderek güçleştiğini bizlere öğretti. Ancak, yine aynı tarih, böylesi dönemlerde eleştirel düşüncenin kendine birçok yeni mecralar yaratmasının örnekleriyle de doludur. Bu nedenle, hatırlanacağı üzere, 2006 yılında düzenlediğimiz ilk Kongre’den başlayarak 'iktidar teması ve sorunsalı' ile 'bilgi üretimi' arasındaki çatışma sürekli olarak Karaburun Bilim Kongresi’nin odağında yer aldı. Bu yıl özelinde bu gerçekliğin ülkemizin toplumsal pratiğinde yeni bir aşamaya geldiği çok açık…

Yine bu yıl, Büyük Devrim’in yüzüncü yılı... İnsanlık tarihinin devrimci öznesi olan emekçi sınıfların tarih sayfasına işlediği kanaviçenin, Ekim Devrimi’nin yüzüncü yılı... Geride bıraktığı yüz yıl boyunca, bu kanaviçenin özü olan işçi sınıfının devrimci rolü ve bugün geldiğimiz aşamada sahip olduğu özellikler çokça tartışıldı. Biliyoruz ki kriz anları aynı zamanda birer karar ve dönüşüm anlarıdır da. Dünya ve Türkiye elbette böylesi bir süreçten geçiyor. Bu nedenle bu Büyük Devrim’in yüzüncü yılında devrimi ve devrimci potansiyeli yeniden tartışmaya açıyor; dünün mirasında bugünün pratiğini sizlerle tartışmak istiyoruz. Gelin dostlar bir olalım...

Hiç kuşkusuz Ekim Devrimi, diğer pek çok kaynağın yanı sıra en önemli teorik dayanaklarından birini Marx’ın Kapital’inden alır. Bu yıl, Kapital’in de basımının 150 yılı... Toplumsal ve sınıfsal muhalefet potansiyellerinin iğdiş edildiği; kendini iktidar odaklı örgütleyemeyen günümüz parçalı muhalefet yapıları uzun tarihinin en zayıf dönemlerinden birini yaşıyor. Yine biliyoruz ki gelecek, iktidar karşısında muhalefetin kendi potansiyelini gerçekleştirme biçimleri ile belirlenecektir. Bu nedenle, Kapital’in izinde toplumsal muhalefetin ve onun devrimci özünün teori ve pratiğini yine ve yeniden tartışmaya açmak istiyoruz. 150 yılın ardından bugün için Marx ve Kapital gündemiyle de sizleri Karaburun Bilim Kongresi’ne davet ediyoruz. Gelin dostlar bir olalım…"

Kongrenin detaylı programına buradan ulaşılabilir.