Türkiye ILO'nun ihlal listesinde

87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması ile 98 sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi'nin uygulanması konusundaki ihlaller gerekçesiyle,Türkiye ILO Aplikasyon Komitesi'nde gündeme gelmesi muhtemel 43 ülke arasına alındı.
Çarşamba, 27 Mayıs 2009 15:13

soL (HABER MERKEZİ) Türkiye ILO Aplikasyon Komitesi'nde gündeme gelmesi muhtemel 43 ülke arasına alındı. Türkiye'nin ILO'nun, 3-19 Haziran 2009 tarihleri arasında yapılacak 98. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda gündeme alınacak 20 civarındaki ülke arasında yer alıp almayacağı konferansın başlamasıyla netleşecek.

Aplikasyon Komitesi, gelen şikayetleri değerlendirerek hükümetlerin, imzaladıkları sözleşmelere aykırı davranışta bulunup bulunmadıklarını inceliyor. Komitede işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin görüşlerini değerlendiriyor.

Komite, bir yaptırımı bulunmamasına rağmen, söz konusu ülkeleri, yaptıkları ihlallerle uluslararası kamuoyuna duyuruyor, adı geçen ülkeler için ''uluslararası prestij kaybı'' olarak nitelendiriliyor.