TMMOB: Sağlıkta "yağma" durdurulsun

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı yaptığı açıklamayla, 1 Ekimde uygulamaya girecek Genel Sağlık Sigortası'nın ''paran kadar sağlık hizmeti'' anlayışını getirdiğini ve düzenlemenin durdurulması gerektiğini vurguladı.
Cuma, 26 Eylül 2008 15:05

soL (HABER MERKEZİ) Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Soğancı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasasındaki Genel Sağlık Sigortası ile ilgili düzenlemelerin sağlık alanını tamamen özel sektöre bırakmayı hedeflediğini belirtti. Soğancı, uygulamadan bir an önce geri dönülmesi gerektiğini belirtirken, ''Sosyal devlet anlayışının tasfiyesi anlamına gelen bu yasa, toplumsal yıkıma ve geri dönülmez vahim sonuçlara yol açacaktır'' dedi.

Soğancı "yağmayı" maddeleri ile sıraladı
Soğancı, 1 Ekimde yürürlüğe girecek düzenlemelerle sağlık alanında yaşanacak bazı değişiklikleri, "-Sağlık hizmetlerinden yararlanmak, prim ödeme şartına bağlanıyor ve 60 günü geçen prim borcu olanlar, meslek hastalıkları, iş kazaları ve acil durumlar gibi zorunlu haller dışında sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

-Aile içinde kişi başı aylık gelirin 212 YTL'den yüksek olduğu durumlarda kişiler kendi primlerini ödemek zorunda kalacak.

-18 yaşını dolduran kadınlar (okuyorsa 25), bu yasa ile bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamından çıkartılıyor, sağlık hakkından yararlanabilmek için pirim ödemeleri zorunlu hale getiriliyor.

-Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için prim ödemek yeterli olmayacak. Ayaktan tedavilerde muayene başına 2 YTL, ilaç ve kurumlarca karşılanacak tüm iyileştirme araç ve gereçleri için yüzde 10-20 oranında katkı payı alınacak.

-Prim üzerine katılım payı ödenmesi de yeterli olmayacak ve bunların üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen bedelin 1 katına kadar fark ücreti alınabilecek" maddeleriyle sıraladı.

Soğancı, AKP iktidarından sağlığı piyasaya terk etmek yerine sosyal devletin gereğinin yapmamsını isterken, ''Paran kadar sağlık hizmeti anlayışını getiren bu düzenleme durdurulmalıdır'' dedi.