Taşeron işçiler kazandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) taşeron şirkete bağlı olarak çalışan işçiler haklı mücadelelerini kazanarak, tüm taşeron işçiler için emsal teşkil edecek bir karara imza attı.
Perşembe, 02 Ağustos 2012 16:18

Çanakkale İş Mahkemesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) taşeron şirkete bağlı olarak çalışan işçilerin taşeron şirketin değil, asıl işveren olan üniversitenin işçisi olduğuna hükmetti.

ÇOMÜ’deki taşeron ilişkisinin hileli olduğuna hükmeden mahkeme, “Taşeron şirketin işçileri, başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılır” dedi. Emsal teşkil eden karara göre, çalıştıkları işyerini dava eden taşeron işçiler asıl işveren olan işyerlerinin işçisi sayılabilecek.

DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, ÇOMÜ’deki taşeron ilişkisinin hukuka aykırı olduğu ve işçilerin ÇOMÜ'nün işçisi olduğu konusundaki muvazaa (hile) davasının, bu sabah yapılan duruşma ile sonuçlandığını ve mahkemenin lehlerine karar verdiklerini duyurdu.

Açıklamada, ÇOMÜ’de taşeron şirkette çalışan işçilerin Sosyal-İş Sendikası’nda örgütlendikten sonra sendikanın ÇOMÜ’deki taşeron ilişkisinin muvazaalı olduğunun tespit edilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunulduğu belirtilerek, “Bakanlık tarafından görevlendirilen iş müfettişleri, yaptıkları inceleme neticesinde muvazaayı bir raporla tespit etmişti” denildi.

ÇOMÜ Rektörlüğü’nün müfettiş raporuna yaptığı itiraz nedeniyle, itiraz davasının Çanakkale İş Mahkemesi’nde görülmeye başlandığının belirtildiği açıklamada, Çanakkale İş Mahkemesi’nde bugün sabah davanın son duruşmasının görüldüğü ve mahkemenin, ÇOMÜ Rektörlüğü’nün yaptığı itirazı reddederek, müfettiş raporunu onadığı belirtildi. Böylece dava sendika ve üyelerinin lehine sonuçlanmış oldu.

“Taşeron şirketin işçileri, başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılır”
Alt İşverenlik Yönetmeliği’nin 13. Maddesi gereği, mahkeme kararının doğurduğu hukuki sonuçların açık ve net olduğunun ifade edildiği açıklamada, hukuki sonuçlar şu şekilde sıralandı:

“-Taşeron şirketin, tescili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından iptal edilir. Dolayısıyla taşeronun üniversitesi ile ilişiği kesilir.

-Taşeron şirketin işçileri, başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılır.
-Taşeron şirkete ve asıl işverene idari para cezası uygulanır.”

Sendika, üniversitenin mahkeme kararının gereğini yerine getirmesini isteyecek
Açıklamada, Sendikanın gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından, mahkeme kararının uygulanması, işçilerin üniversite bünyesine geçirilmesi ve toplu sözleşmeden doğan haklarının ödenmesi hususlarını görüşmek üzere ÇOMÜ Rektörlüğü’nden bir kez daha randevu isteyeceği belirtildi.

Bizzat ÇOMÜ Rektörü ve ÇOMÜ yetkililerinin defalarca kamuoyuna “Mahkeme kararına saygılı olacağız, gereğini yapacağız” diye açıklamalar yaptığının ifade edildiği açıklamada, “Dolayısıyla Sendikamız, ÇOMÜ Rektörlüğü’nden mahkeme kararının gereğini yapmasını talep edecektir. Sendikamız, gerek mahkeme kararının uygulanarak soruna çözüm bulunması, gerekse işten çıkarılan işçilerin işe geri alınması için her türlü diyaloga açıktır ve sorunu öncelikle görüşme yoluyla çözmeye hazırdır” denildi.

ÇOMÜ’de üyeleri ve kamuoyunun desteğiyle yürüttükleri mücadele neticesinde, hem taşeron işçilerin Üniversite’nin işçisi sayılmasını hem de toplu iş sözleşmesinden yararlanma hakkının doğmasını sağlayan hukuki bir durumun ortaya çıktığının ifade edildiği açıklamada, bu kazanımın, yalnızca ÇOMÜ işçileri için değil, Türkiye’de taşeronda çalışan yüz binlerce işçi için de önemli olduğu ve emsal teşkil edeceği vurgulandı. Açıklamada, “Dolayısıyla, bu kazanımımız Türkiye işçi sınıfına armağan olsun!” denildi.

TKP: Selam olsun direne direne kazanan ÇOMÜ işçisine!
ÇOMÜ’de muvazaa davasının işçilerin lehine sonuçlanması üzerine TKP Çanakkale İl Örgütü tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Türkiye’de taşeronda çalışan yüz binlerce işçi için de emsal teşkil edecek bu kararla ilgili Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütü yaptığı açıklamanın tam metninde şu görüşlere yer verdi:

“Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde muvazaa davası lehine sonuçlanan işçiler, ‘işçi sınıfının içine sokulmuş Truva atı’ olarak adlandırdıkları taşeron uygulamasına karşı önemli ve kalıcı bir zafer kazandı. Taşeron şirketin değil, üniversitenin işçisi oldular.

Bu zafer, işçilere Erdoğan ağzıyla ‘ideolojik, marjinal’ diyerek saldıranların, AKP’den ödünç aldıkları etiketleri işçilere ve dostlarına yapıştırmaya çalışanların haksızlığının ilanıdır. ‘Korkuyorlar, saldırıyorlar’ tespitinde ifade ettiğimiz korkunun büyüyeceğinin kanıtıdır.

ÇOMÜ işçilerinin bu zaferini bir hukuksal kararın sonucundan ibaret görmek kesinlikle yanlış olacaktır. Bu zafer, işçilerin dostlarıyla birlikte işyerlerinde, sokakta, emeğin nabzının attığı her alanda ilmek ilmek ördüğü bir mücadelenin sonucudur.

Bu zafer, ülkemizde taşeronda çalışan yüz binlerce işçi için de emsal teşkil edecektir. Bu anlamda Çanakkale’den Türkiye işçi sınıfına ‘Boyun eğmezsen, mücadele edersen kazanırsın’ seslenişi, gücüne güvenme çağrısıdır.

İlk andan itibaren mücadelelerini mücadelemiz bilerek destek olmaktan onur duyduğumuz ÇOMÜ işçilerini kutluyor, bu kazanımlarının uygulanıp korunmasında da konunun takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.

Selam olsun direne direne kazanan ÇOMÜ işçisine!

Selam olsun boyun eğmeyen Türkiye işçi sınıfına!”

(soL-Haber Merkezi)