Sağlıkta taşeron olmaz

Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu ve Samsun TTB Başkanı Cem Şahan, ortak bir açıklama yaparak, taşeronlaşmanın sağlık hizmetleri için tehlike oluşturduğunu kaydettiler.
Perşembe, 02 Temmuz 2009 13:36

soL (SAMSUN) Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu ve Samsun TTB Başkanı Cem Şahan, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek "Sağlıkta taşeronlaşma sağlık hizmetleri için tehlike oluşturuyor" dediler.

Samsun TTB'de düzenlenen toplantıda, sağlık hizmetlerinin bütünüyle piyasaya açılmasıyla artık hastanelerde sağlık hizmetlerinin hizmet satın alma adı altında taşeron şirketler aracılığıyla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Çerkezoğlu, taşeron işçiliğin insan onuruna aykırı olduğunu vurgulayarak "İnsan ihaleyle çalıştırılmaz, sağlıkta taşeron olmaz" dedi. Çerkezoğlu, sağlık alanında uygulanan politikalarla sağlık hizmetlerinin piyasaya açıldığını belirterek, "Hastanelerde sağlık hizmetlerinin çok büyük bir bölümü hizmet satın alma adı altında şirketler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Sağlık hizmetlerinin taşeronlaşması sağlık hizmetlerinin niteliğinde olumsuz sonuçlar çıkarmasının yanı sıra sağlık çalışanlarının kazanılmış tüm haklarını ortadan kaldırarak kölece yaşam koşullarına mahkum ediyor" dedi.

"Yan yana gelin, haklarınıza sahip çıkın"
Sağlık Bakanlığı genelgesine de dikkat çeken Çerkezoğlu, söz konusu genelgeyle, hastanelerde taşeron çalışanların sayılarının azaltılacağını, ücretlerinin asgari ücret düzeyine çekileceğini, maliyet unsuru olarak görülen sağlık çalışanlarının emeğinin ucuzlatılacağını, her türlü kazanılmış haklarının yokolacağını, en az ücretle en fazla işin yaptırılacağını açıklayarak taşeron çalışanları, kıdem tazminatı, fazla mesai hakkı, yıllık izinler, insanca yaşanabilir bir ücret ve gelecek güvencesi için yan yana gelip haklarına sahip çıkmaya çağırdı.

Çalışma şartlarının kötülüğü
Samsun TTB Başkanı Cem Şahan ise OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde eline iğne batması sonucu hayatını kaybeden veri teknikeri Kübra Yetim'in üzüntü verici vefatının sağlıkta taşeronlaşmayı tekrar gündeme getirdiğini ifade ederek işçilerin sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi hakkından yararlanmasını engelleyip, ucuz iş gücü olarak kullanımının en kolay araçlarından birinin taşeronlaşma olduğunu belirtti. Şahan, "Türkiye'de sağlık alanında taşeronlaşma hak ihlallerinin tetikleyicisi olmaktadır. Taşeron firmalarda çalışan işçiler sigortasız, kayıt dışı çevre emek gücünün içinde yer almamaktadır. Taşeronlaşmada ücret ve sosyal yardımlar daha düşük, çalışma saatleri daha fazladır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından çalışma koşulları daha kötüdür" dedi.