Sağlık-Sen’li olmayana sürgün

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sendikalı çalışanlara karşı hastane idaresi tarafından yürütülen saldırılar protesto edildi.
Çarşamba, 18 Şubat 2009 12:53

soL (Ankara) Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube üyesi olan hastane çalışanları, kötü çalışma koşullarının düzeltilmesi, personel eksikliğinin giderilmesi, döner sermaye adetsizliğinin son bulması, ücretlerin iyileştirilmesi ve halka eşit nitelikli ve sağlık hizmeti sunulması için taleplerini dile getirdi. SES emekçileri, hastanenin kendi güdümündeki Sağlık-Sen'i hukuk dışı yollarla yetkilendirme çabasını da protesto etti.

'Sağlık-Sen'e üye olmamız için zorluyorlar'

SES Ankara Şube Başkanı İbrahim Kara yaptığı açıklamada, hastanelerdeki bazı yöneticilerin SES üyesi çalışanları odalarına çağırarak sendikalarından istifaya ve Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen'e üye olmaya zorladığını, istenilenleri yapmadıkları takdirde ise görev yerlerini değiştirmekle tehdit ettiğini vurguladı. Kendilerine hastane yöneticisi oldukları ve bu dayatmalarının yasal olmadığının hatırlatılmasına rağmen davranışlarını sürdürdüklerini belirten Kara, sendikanın işyeri temsilcisi olan Mayide Erdoğan'ın da isteği dışında Etlik İhtisas Hastanesi'ne sürgün edildiğini belirtti.

Hastane Başhekimi Önder Odabaş ile yapılan görüşmelerde durumun kendisine iletilmesine rağmen bugüne kadar olumlu bir adımın atılmadığının altını çizen Kara, işyeri temsilcisini hukuk dışı bir şekilde sürgün edenlere, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini odalarına çağırarak tehdit ve baskı ile sendikalarından istifa etmeye zorlayanlara karşı sessiz kalmayacaklarını dile getirdi.

Kara, ayrıca Hastane Başhekimi Öner Odabaş, Başhemşire Nevbahar Dönmez, Başhemşire Yardımcısı Selma Ayar, Başhemşire Yardımcısı Zübeyde Karapınar, Süpervizör Kezban Avcı, Müdür Yardımcısı ve Sağlık-Sen Ankara 1 No'lu Şube Yöneticisi Mehmet Topaktaş ve Acil Sorumlu Memuru Mustafa Candan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.