Örgütlenme hakkı için direniş 17. gününde

Sendika üyesi olması nedeniyle Dearsan Tersanesi'ndeki işinden atılan Levent Akhan neo-liberal saldırganlığa karşı direnişinde 17 günü geride bıraktı.
Pazar, 28 Eylül 2008 08:06

soL (HABER MERKEZİ) DİSK'e bağlı Limter-İş Sendikası, Akhan'ın direnişinin 17.gününde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, sendika üyesi olması nedeniyle Dearsan Tersanesi'ndeki işinden çıkarılan Levent Akhan'ın, tersane işçisinin örgütlenme hakkına sahip çıkmak için mücadele ettiği belirtildi.

Limter-İş Yönetim Kurulu Üyesi de olan Akhan'ın Dearsan Tersanesi önündeki direnişini sürdürme kararlılığının vurgulandığı açıklamada, Başbakan'ın ve Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin de eyleme tanık oldukları, ancak Akhan'ın muhatabı olduğu hukuksuzluğu görmezden geldikleri ifade edildi.

Akhan'ın direnişiyle esnek, güvencesiz, örgütsüz, kuralsız ve yasadışı çalıştırmaya karşı bir işçi iradesi sergilediği belirtilen açıklamada, "İş cinayetlerine karşı sesini yükseltenler, tersane işçilerinin yanı başında olanlar bugün direnişin yanı başında olmalılar" denildi.