Kocaeli "Biz de varız" dedi

Yerel seçimlere ortak adaylarla girme çalışmasını son aşamaya getiren TKP, ÖDP ve EMEP Kocaeli Örgütleri, belediye başkan adaylarını açıklayarak ‘’biz de varız’’ dedi.
Pazartesi, 09 Şubat 2009 16:26

soL (Kocaeli) ÖDP İl Başkanı Sedat Şeyhoğlu, EMEP İl Başkanı Tarık Erkan'ın da katıldığı ortak açıklamayı TKP İl Komitesi üyesi Mehmet İnam yaptı. İnam, Halkçı Belediyecilik Programı'nı okuduktan sonra, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne Barbaros Tantan, İzmit Belediyesi'ne Bedriye Yıldızeli, Gebze Belediyesi'ne Nihat Baş ve Gölcük Belediyesi'ne de Bulut Çiftçi'yi aday gösterdiklerini açıkladı.

Çelişkinin derinleşmesi
Mehmet İnam'ın okuduğu ortak programda, yerel seçimler sürecine olağan olmayan koşullarda girildiği, kapitalist sistemin yaşadığı krizin tüm sektörleri kapsayacak şekilde genişleyip derinleştiği, dolayısıyla, Türkiye'yi de derinden etkileyen krizin sermaye güçleri ve onların partileriyle en geniş halk kitleleri arasındaki çelişkiyi derinleştirdiği ifade edilerek, çıkar çatışmalarının daha da net görülebileceği bir sürecin ortaya çıkacağına işaret edildi. Bu tanımlamaya bağlı olarak, şu vurgular yapıldı: ''IMF ile yapılacak anlaşma sonucunda kamu harcamaları ile çalışanların ücretleri kısıtlanacak, sosyal haklar daha da budanacak, bütün birikimler ve alınan borçlar krizden çıkma adına sermaye güçlerine peşkeş çekilecektir. Kriz gerekçe gösterilerek onun gelişme seyri içinde sermayenin çıkarları temelinde bir dizi yeni düzenleme ve uygulama devreye girecektir. İşten çıkarmaların yoğunlaştığı, sendikasız çalışmanın dayatıldığı saldırılara paralel olarak, antidemokratik uygulama ve baskılar daha da artırılmak istenecektir. Kürt sorununun demokratik halkçı çözümü konusunda daha da gericileşecek ve geleneksel çizgiyi sürdüren anlayış, ülkeyi yönetenlerin zayıf karnı ve sorunları derinleştiren bir etken olarak devam edecektir.''

Anlayış ve adaylar
İnam, kamu hizmeti kazanılmış bir hak olduğuna da değinerek, şöyle devam etti: ''Kamu hizmetleri, yerel yönetimlerin artık doğrudan kar amaçlı kuruluşlar haline getirilmesi yolundan hareketle piyasacı AKP iktidarı eliyle tasfiye edilmek isteniyor. Kamu hizmetlerinin, tasfiye edilmesi politikasını ancak emekçiler kendi programıyla durdurabilir. Yerel yönetimler kar amaçlı şirketler değil, hizmet üreten örgütlü halk kurumlarıdır.Yerel yönetimleri sermayenin daha fazla kar elde etme hedefi doğrultusunda yeniden düzenleme girişimleri durdurulmalıdır. Özelleştirilen bütün hizmetler geri alınmalı ve kurumların personeli tarafından yürütülmeli. Hizmetlerin piyasalaştırılmasına ve kar aracı haline getirilmesine son verilmeli. Hizmetler, halka ucuz, kaliteli ve sürekli bir şekilde ulaştırılmalı, semtler arasındaki eşitsizlik kaldırılmalı, emekçi ve yoksul semtlerin sorunlarının çözümüne öncelik verilmeli. Çalışma, eğitim, sağlık, barınma, beslenme, ulaşım ve temel iletişim vazgeçilmez birer haktır ve kamu hizmeti olarak tanımlanmaları, tüm ihtiyaç duyanlara bedelsiz, eşit ve nitelikli biçimde sunulmaları gerekir. Bütün karar süreçleri halkın bilgisine açılmalı, Kentsel Dönüşüm Projesi adı altında, gecekondu bölgelerinin yıkılarak arsaların inşaat şirketlerine peşkeş çekilmesine karşı, halkın onayıyla hazırlanacak bilimsel projelerle sağlıklı konutlar ve yaşam alanları kazandırılacaktır.'' İnam, bu anlayışla, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için Barbaros Tantan, İzmit Belediyesi için Bedriye Yıldızeli ve Gölcük Belediyesi için de Bulut Çiftçi'nin solun ortak adayları olduğunu açıkladı. EMEP, daha önce Derince'de Güner Kizir ve Körfez'de Atilla Şahin'i solun ortak adayı göstermişti. Ortaklaşılamayan Gebze'de TKP Nihat Baş'ı, EMEP de Yusuf Akar'ı aday gösterdi.